De boodschap is duidelijk: de wet die onze lonen blokkeert, moet zo snel mogelijk aangepast worden

Meer dan 80.000 mensen uit het hele land en alle sectoren kwamen vandaag In Brussel op straat. Nog veel meer mensen hebben vandaag gestaakt in de staalindustrie, de chemie, de havens en luchthavens, de bouw, de metaalindustrie, de gezondheidszorg, ... Met in al onze landstalen dezelfde duidelijke boodschap: de wet van 1996, die onze lonen blokkeert, moet dringend worden aangepast.

maandag 20 juni 2022

De boodschap is duidelijk: de wet die onze lonen blokkeert, moet zo snel mogelijk aangepast worden

"Het is tijd dat de stem van de straat gehoord wordt in de Wetstraat”, zegt Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA. “In tegenstelling tot wat Alexander De Croo zegt, is er in België echt wel een dringend probleem van koopkracht. Als de wet niet snel wordt aangepast, zal de maximale marge voor loonsverhogingen de komende zes jaar 0% bedragen. Dat is onhoudbaar. Zeker als je de lonen vergelijkt met de uitzonderlijke winstmarges die een aantal Belgische grootbedrijven de laatste jaren hebben genoteerd." De linkse partij stelt zich constructief op: "Wij reiken de regering een wetsvoorstel aan om de wet van 1996 te bevrijden uit haar keurslijf. Als de politieke wil er is, kan ons voorstel morgen gestemd worden”, legt de PVDA-voorzitter uit.

De linkse volksvertegenwoordiger verwerpt het discours van de liberalen en de werkgevers over de concurrentielogica: "Het laatste rapport van de Nationale Bank geeft duidelijk aan dat de binnenlandse consumptie de komende jaren de belangrijkste motor van de groei zal zijn. Zij die de lonen willen aanvallen, vallen de consumptie en de belangrijkste motor van de groei aan. Onze lonen zijn de oplossing en niet het probleem, zoals de liberalen zeggen."

De voorzitter van de PVDA waarschuwt ook Vooruit en Groen: "De wereld van de arbeid zou het niet begrijpen als deze partijen meewerken aan een langdurige loonblokkering. Ze moeten niet zeggen dat de aanpassing van de wet van 1996 niet in het regeerakkoord staat. De liberalen hebben er namelijk geen enkel probleem mee om maatregelen te nemen die niet in het regeerakkoord zijn opgenomen. Ze verkregen de verlenging van de kerncentrales. Nu willen ze het defensiebudget optrekken tot 2% van het BBP. Dat was allemaal niet voorzien in het regeerakkoord. Waarom zou dat akkoord alleen een rem mogen zijn op maatregelen in het belang van de werkende klasse?”

De linkse partij besluit dat zij de vakbonden zal steunen tijdens de hoorzittingen in de Kamer op 29 juni: "De vakbonden hebben in recordtijd bijna 90.000 handtekeningen verzameld om de wet van 1996 aan te passen en hebben meer dan 80.000 mensen op de been gebracht; ze zijn al twee jaar bezig met mobiliseren via stakingen, betogingen en acties. Het is die stem van onderuit die moet worden gehoord, in plaats van die van het VBO en de grote aandeelhouders", aldus Raoul Hedebouw. Hij besluit: "Wij zetten door met dit dossier tot de werkende klasse in ons land eindelijk wordt gerespecteerd."