De regering wil in 2019 het loon verlagen: de PVDA vindt dat een regelrechte provocatie

De PVDA is ontzet dat de marge voor loononderhandelingen voor de periode 2019-2020 is vastgelegd op -0,2%. De PVDA eist dat mensen vrij over loonsverhogingen kunnen onderhandelen en dat het minimumloon wordt opgetrokken.

woensdag 28 november 2018

“Een negatieve marge is onaanvaardbaar en onbegrijpelijk. Het is een regelrechte provocatie, op een moment dat steeds meer werknemers in dit land er niet meer in slagen de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA. “Een nulgroei van de lonen en een index die geen rekening houdt met de stijging van de brandstofprijzen! Dat betekent een daling van het reële loon en dus een vermindering van de koopkracht. De trend van de voorbije drie jaar wordt voortgezet, en dat blijkt ook uit de recente studie van de ILO (de Internationale Arbeidsorganisatie).” Peter Mertens vervolgt: “De lonen van de werknemers in dit land worden bevroren, maar de lonen van de directeurs van de bedrijven uit de Bel 20 zijn in het voorbije jaar met 12,8% gestegen. Dat is een regelrechte schande!”.

De lonen van de werknemersĀ worden bevroren, maar de lonen van de directeurs van de bedrijven uit de Bel 20 zijn in het voorbije jaar met 12,8% gestegen.

Die situatie is het rechtstreekse gevolg van de wet die de regering Michel in 2016 heeft goedgekeurd. “Loonsverhoging krijgen op basis van de oude wet was al bijna onmogelijk. Denk maar aan de regering-Di Rupo, die de loonnorm op 0% legde. Met de nieuwe versie van de wet krijgen we nu zelfs negatieve loonmarges”, roept de voorzitter van de PVDA verontwaardigd uit.

De nieuwe loonwet is er gekomen op vraag van de werkgeversorganisaties die het bevriezen van de lonen willen rechtvaardigen. Het gevolg is dat de werknemers in dit land steeds meer rijkdom produceren en er daar steeds minder van bij henzelf terechtkomt. Een recente studie van de PVDA heeft aangetoond – en het VBO heeft dat bevestigd: het loonaandeel in het bruto binnenlands product is onder de regering Michel aanzienlijk gedaald. Concreet: de Belgische werknemers krijgen 9 miljard euro minder dan wat ze geproduceerd hebben. Dat komt neer op 191 euro per maand minder, per werknemer. En de winsten van de bedrijven varen daar wel bij. Nooit eerder is er zo’n groot deel van de geproduceerde rijkdom naar winst gegaan.

De PVDA eist dat brandstofprijzen dringend opnieuw in de index worden opgenomen. “Dat is absoluut noodzakelijk om de mensen een beetje ademruimte, een beetje extra koopkracht te geven”, zegt de voorzitter van de PVDA.

Maar de PVDA eist ook structurele maatregelen om de koopkracht te beschermen.

“De huidige loonwet voorziet geen enkele ruimte om over loonsverhogingen te onderhandelen”, legt Peter Mertens uit. Daarom wil de PVDA dat deze wet, die de lonen permanent bevriest, wordt herroepen. De werknemers moeten weer in alle vrijheid over collectieve loonsverhogingen kunnen onderhandelen.”

De PVDA eist ook dat het minimumloon wordt opgetrokken tot 14 euro per uur. “Dat zou een gepast antwoord zijn op de vele getuigenissen die we ontvangen van werknemers die er niet meer in slagen de eindjes aan elkaar te knopen of een kleinigheid te sparen. En dat zou helpen om alle lonen op te trekken”, besluit Peter Mertens.