Deliveroo-proces: de PVDA dient een wetsvoorstel in tot invoering van het vermoeden van loondienst

Woensdag 8 december besliste de arbeidsrechtbank van Brussel in de rechtszaak tussen Deliveroo en het arbeidsauditoraat, verscheidene koeriers, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de vakbonden dat Deliveroo-koeriers geen werknemers zijn. In het federaal parlement antwoordde minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dat hij de wetgeving wil aanpassen. PVDA wacht niet op het regeringsoverleg en dient vandaag een wetsvoorstel in om het vermoeden van loondienst in te voeren.

donderdag 9 december 2021

Deliveroo-proces: de PVDA dient een wetsvoorstel in tot invoering van het vermoeden van loondienst

Maria Vindevoghel, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA: “De beslissing van de rechtbank stelt noch de vakbonden, noch het Koerierscollectief tevreden. De PVDA deelt deze ontevredenheid en is van mening dat nu de politiek aan zet is. Het langdurig onderzoek door het arbeidsauditoraat komt al tot de conclusie dat deze werkenden als werknemers en niet als zelfstandigen moesten worden beschouwd. De wetgeving moet snel aangepast worden. Daarom dienen wij vandaag ons wetsvoorstel in.”

Volgens de linkse partij is er wel degelijk sprake van een ondergeschikte relatie. Maria Vindevoghel: “Dat blijkt uit het feit dat deze werkenden hun werk niet kunnen organiseren zoals zij dat willen, dat zij de tarieven niet kunnen vastleggen, dat zij onderworpen zijn aan de controle van het platform en zelfs sancties oplopen wanneer zij de wensen van het platform en zijn geheim gehouden algoritme niet strikt volgen. Bovendien gaat deze beslissing in tegen andere rechterlijke beslissingen in Europa, een resolutie van het Europees Parlement en de gloednieuwe EU-richtlijn.”

De PVDA vreest voor wat staat de meerderheid van de koeriers nu staat te wachten. “Zullen zij als zelfstandigen socialezekerheidsbijdragen moeten betalen?”, vraagt Vindevoghel. “Zal er een terugwerkende kracht van toepassing zijn, ook al hadden Deliveroo en de FOD Financiën bevestigd dat koeriers onder het regime van de deeleconomie konden werken? Niets is minder zeker, maar eens te meer zijn de werkenden de dupe. Om een einde te maken aan deze onhoudbare situatie hebben wij daarom besloten een wetsvoorstel in te dienen dat voor platformwerkers een weerlegbaar vermoeden van loondienst invoert. Zo keren we de huidige redenering om. Platformwerkers worden verondersteld werknemers te zijn. Het zal aan het platform zelf zijn om, volgens de regels van de sociale wetgeving, aan een commissie van de FOD Sociale Zekerheid aan te tonen dat de zelfstandige relatie kan worden toegepast. Op die manier zullen alle bezorgers en andere platformwerkers eindelijk kunnen genieten van een goede sociale bescherming en loongaranties zonder langdurige gerechtelijke procedures.”

Volgens de PVDA valt er geen tijd meer te verliezen, en moet de politiek dus snel optreden. “Met ons wetsvoorstel willen wij de regering een sterk signaal geven. Laten we deze werknemers en werkneemsters eindelijk de rechten en sociale bescherming geven die ze verdienen”, besluit Maria Vindevoghel.