Die windmolens zijn van ons en kunnen een grote troef zijn voor hernieuwbare energie ten dienste van de mensen

De windmolens die je op de foto ziet, leveren energie voor 500.000 gezinnen. Dat is ongeveer het equivalent van een kernreactor. Het windmolenpark op zee is eigendom van Elicio, een 100% overheidsbedrijf, in handen van de intercommunale Enodia.

woensdag 11 mei 2022

Die windmolens zijn van ons en kunnen een grote troef zijn voor hernieuwbare energie ten dienste van de mensen

Deze foto werd genomen door Damien Robert, de vertegenwoordiger van de PVDA in de intercommunale Enodia, toen hij het windmolenpark bezocht.

Aangezien Elicio eigendom is van Enodia, zijn deze windmolens eigendom van de burgers. Deze windmolens kunnen dan ook een fantastische hefboom zijn voor ecologische en sociale investeringen in energie.

Twee jaar geleden, in het kader van het Nethys-schandaal, werd dit bedrijf bijna geprivatiseerd en voor twee (!) euro opgekocht door ex-PS-politicus Stéphane Moreau en zijn bende... Gelukkig werd die privatisering vermeden nadat de bevolking zich ertegen verzette.

Helaas adviseerde de Waalse regering toen wel om alle bedrijven van het Nethys-netwerk, waartoe ook Elicio behoort, te verkopen. Meerdere multinationals willen nu de hand leggen op deze parel, die – zoals gezegd – aan ons toebehoort.

Elicio moet niet worden geprivatiseerd, maar moet net worden versterkt als publieke speler. Vandaag zijn onze facturen onbetaalbaar en een deel van de energie die we verbruiken wordt in het buitenland geproduceerd. Die energie is hoofdzakelijk afkomstig van vervuilende bronnen en is in private handen. Een explosieve cocktail, die nefast is voor zowel onze portemonnee als de planeet.

Elicio is een deel van de oplossing. België heeft een enorme expertise op het vlak van productie van windenergie. We staan wereldwijd aan de top. En Elicio is het speerpunt van die technologie.

Wij willen van Elicio een belangrijke publieke speler maken in de productie van hernieuwbare energie. Zo zorgen we voor een ecologische omslag, werken we aan onze energieonafhankelijkheid en kunnen we de energiefactuur van de gezinnen verlagen.