Documenten bewijzen dat pensioenextra’s De Croo en Bracke illegaal zijn

In tegenstelling tot wat ex-Kamervoorzitter Herman De Croo zelf beweert, is zijn pensioenbonus wel degelijk illegaal. Dat bewijzen bijkomende documenten die de PVDA naar buiten brengt. “Er is duidelijk een constructie opgezet om de wet te omzeilen. Uit een verslag van 1998 blijkt dat de traditionele partijen toen al wisten dat de pensioenbonussen óók illegaal waren voor politici, niet enkel voor ambtenaren”, reageert Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA.

zondag 5 maart 2023

Documenten bewijzen dat pensioenextra’s De Croo en Bracke illegaal zijn

De pensioenbonus voor oud-voorzitters van de Kamer werd ingevoerd in 1971. In 1981 wordt ze echter geplafonneerd naar aanleiding van de wet-Wyninckx, die een maximumbedrag voor een pensioen invoert. Maar in 1998 wordt er in het College van Quaestoren, het politiek samengesteld bestuursorgaan van de Kamer dat beslist over personeelszaken, op zoek gegaan naar creatieve manieren voor de pensioenbonus opnieuw toe te kennen. In het college zaten Open Vld, CD&V, sp.a (nu Vooruit), PS en MR. In het verslag van de vergadering staat letterlijk: “overwegende dat de wettelijke bepalingen inzake cumul van pensioenen van toepassing zijn op de renten van de voorzitters”.

“Het was met andere woorden toen al duidelijk dat de wet-Wyninckx ook van toepassing is voor politici”, preciseert Hedebouw. 

“Meer nog: in 2003, op het moment dat Herman De Croo zelf Kamervoorzitter was, werd beslist om de periode van de pensioenbonussen te verdubbelen. Herman De Croo kan dus onmogelijk níet op de hoogte zijn geweest van deze regeling”, benadrukt Hedebouw.

Deze week kreeg het bureau van de Kamer een advies van twee advocatenbureaus over de bonussen die aan de ambtenaren worden uitgekeerd. “De adviezen zijn glashelder: de ‘uittredingsvergoedingen’ zijn illegaal, want ze zijn opgezet om de wet-Wyninckx te omzeilen. Juist daarom werden de bonussen ook stopgezet in 1981. Pas toen een creatieve manier werd gevonden om de wet te omzeilen, werden ze in 1998 terug ingevoerd”, legt Hedebouw uit. 

“In 1998 was echter al vastgesteld dat het plafond-Wyninckx óók van toepassing is op politici. De conclusie is dan ook zonneklaar: ook de ‘uittredingsvergoedingen’ van De Croo en Bracke zijn illegaal”, stelt de PVDA-voorzitter. “De adviezen en verslagen zijn ondubbelzinnig: de constructie is duidelijk opgezet om de wet te omzeilen. De politieke verantwoordelijkheden voor deze illegale constructie moeten uitgespit worden in een onderzoekscommissie.”

Vanmorgen in De Zevende Dag sprak de N-VA haar zijn steun uit voor het voorstel van de PVDA voor een onderzoekscommissie. “Nu is het aan de andere partijen om hun kaarten op tafel te leggen: steunen ze ons voorstel voor een onderzoekscommissie?”, besluit Hedebouw.