Electrabel versluist 1,2 miljard euro: “Waar wacht regering op om overwinsten af te romen?”

De PVDA reageert verbolgen op het nieuws dat Electrabel 1,2 miljard euro dividend uitkeert aan moederbedrijf Engie. “In tijden dat honderdduizenden gezinnen het steeds moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, zijn er een handvol aandeelhouders die zich dankzij de hoge energieprijzen rijk rekenen. Ondertussen blijft de regering maar rondjes draaien. Waar wachten ze toch op om die overwinsten af te romen? Italië toont alvast dat het perfect mogelijk is”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

woensdag 4 mei 2022

Electrabel versluist 1,2 miljard euro: “Waar wacht regering op om overwinsten af te romen?”

De PVDA pleit al langer voor een bijzondere heffing op de overwinsten die Electrabel momenteel boekt, en wil de opbrengst ervan inzetten om de energieprijzen te blokkeren. 

Peter Mertens reageert ook op de uitspraak van premier De Croo, die vanochtend liet uitschijnen dat de regering al voldoende inspanningen doet om de overwinsten af te romen. “Wat premier De Croo er niet bij vertelt, is dat de nucleaire taks waarnaar hij verwijst, amper een vijfde van de overwinsten afroomt. Zelfs na betaling van die nucleaire taks, strijken de aandeelhouders van de energiemultinational voor de periode 2021-2022 nog steeds 1,8 miljard euro op. Geld dat we perfect kunnen gebruiken om de energieprijzen voor de gezinnen te blokkeren.”

“En wat premier De Croo óók nalaat te zeggen, is dat energieregulator CREG in februari al het licht op groen zette voor een bijkomende, hogere taks om de uitzonderlijke overwinsten tijdens deze energiecrisis af te romen”, gaat Peter Mertens verder. “Iets wat Italië vandaag trouwens al doet: zij voerden een overwinstentaks in om de energiefactuur van de gezinnen te verlichten. Het is dus geen kwestie van haalbaarheid, maar van politieke wil.”

De PVDA-volksvertegenwoordiger legt zijn wetsvoorstel om de overwinsten in de energiesector af te romen, opnieuw op tafel. “De mensen hebben de luxe niet om nog langer te wachten. Nu elk concreet regeringsinitiatief uitblijft, hebben wij gisteren in de Kamercommissie energie gevraagd om het parlementair debat over ons wetsvoorstel aan te vatten. Met succes. Volgende stap: later deze maand komt de energieregulator CREG naar de Kamer om zich uit te spreken over ons voorstel.”

De PVDA-studiedienst berekende begin dit jaar al wat de bestaande nucleaire taks zou opbrengen. Daaruit bleek dat de exploitanten van de kerncentrales op basis van de bestaande wetgeving en lopende contracten gemiddeld amper 20,65% van hun overwinsten via de nucleaire taks afdragen. “Het huidige systeem van nucleaire taksen is dus duidelijk ontoereikend om de overwinsten af te romen. Als de regering haar belofte wil nakomen dat niemand zich tijdens deze energiecrisis mag verrijken, zijn bijkomende maatregelen nodig”, besluit Peter Mertens.