“Elke dag 15 miljoen broden in Europese tanken”: PVDA wil ban op dure biobrandstoffen

PVDA-volksvertegenwoordigster Greet Daems heeft in De Kamer een voorstel neergelegd om dure biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen uit te faseren in ons land. Daarmee wil ze de druk op de regering opvoeren om die problematiek aan te pakken. “Biobrandstoffen zijn slecht voor onze portemonnee en voor de planeet, én ze verergeren de honger in de wereld”, motiveert Daems haar drijfveer.

zaterdag 11 juni 2022

“Elke dag 15 miljoen broden in Europese tanken”: PVDA wil ban op dure biobrandstoffen

“Wereldwijd gaan de energie- en de voedselprijzen door het dak.Biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen stuwen beide verder omhoog. In tijden van een mondiaal tekort aan graan en plantaardige olie, is het niet meer te verantwoorden om voedsel te blijven verbranden in onze tank en landbouwproductie op te offeren aan brandstof. Biobrandstoffen zijn ook een valse klimaatoplossing, want meestal nog een pak vervuilender dan gewone diesel en benzine. De enige winnaars in dit verhaal zijn Big Agro en Big Oil die woekerwinsten boeken. Hoog tijd om daar een einde aan te stellen”, aldus Greet Daems.

Biobrandstoffen drijven de prijzen aan de pomp verder op

Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement berekenden de totale meerkost van de verplichte bijmenging van biobrandstoffen op ongeveer 1 miljard euro per jaar, rechtstreeks ten koste van de Belgische consumenten. “Biobrandstoffen stijgen nog sneller in prijs dan fossiele brandstoffen”, legt Greet Daems uit. “De hogere energiekosten voor landbouwers en raffinaderijen sijpelen immers door in de prijs van biobrandstoffen. En paradoxaal genoeg stijgt de vraag naar nog steeds duurdere biobrandstoffen ook wanneer fossiele brandstoffen in prijs stijgen. Uit vrees dat die laatste onbetaalbaar zullen worden, speculeert de geliberaliseerde energiemarkt immers op alternatieve brandstoffen.” 

Biobrandstoffenwedloop versterken de ‘orkaan van honger’

De toenemende vraag naar biobrandstoffen zorgt ook voor problemen op de voedselmarkt. Greet Daems: “Hoe meer graan en plantaardige olie gebruikt worden voor biobrandstoffen, hoe minder ervan overschiet voor de voedselmarkt. Dat laatste laat zich sterk voelen nu de wereld het plots moet doen zonder graan en zonnebloemolie uit Oekraïne. De voedingssector moet op zoek naar alternatieven, maar dat wordt moeilijker en duurder naarmate er meer landbouwgewassen naar biobrandstoffen gaan. Het voedselaanbod verkleint en basisvoedsel wordt stilaan onbetaalbaar voor steeds grotere delen van de wereldbevolking. Ook 10% van de Belgen loopt risico op voedselonzekerheid omdat ze zich geen volle winkelkar meer kunnen veroorloven. De biobrandstoffenwedloop versterkt zo de ‘orkaan van honger’ waarvoor VN-secretaris-generaal Guterres waarschuwde bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.” 

Regering heeft grootste moeite om daad bij het woord te voegen

“In die context begint het sommige regeringspartijen eindelijk te dagen dat het geen goed idee is om elke dag het equivalent van 15 miljoen broden te doen verdwijnen in Europese benzinetanks”, stelt Daems vast. “Groen en Ecolo die vorig jaar nog tegen ons wetsvoorstel stemden, kondigden aan dat ze nu tóch een voorstel gaan indienen om de eerste generatie biobrandstoffen uit te faseren. Ook federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) sprak zich al openlijk uit voor een verbod op die eerste generatie. Dat vinden wij een positieve evolutie. Maar de regering heeft altijd moeite gehad om de daad bij het woord te voegen. Een jaar geleden kondigde ze de uitfasering van biobrandstoffen op basis van soja- en palmolie aan, maar het koninklijk besluit om dat te doen, is er vandaag nog steeds niet. Ook over de omzetting van de nieuwe hernieuwbare energierichtlijn van de EU, die voor een stuk terugkeert van biobrandstoffen, is er een jaar na de deadline nog steeds geen akkoord. Dat staat in schril contrast met de urgentie om dit probleem aan te pakken in een context van energie- en voedselcrisis.”   

We betalen met z’n allen meer aan de pomp voor meer uitstoot en meer honger in de wereld

“België moet een voortrekkersrol opnemen met concrete maatregelen om komaf te maken met biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen”, besluit Daems. “Met de extreme hittegolf in India van vorige maand, is nog eens een graanschuur van de wereld in rook opgegaan. Het zou dan bijzonder cynisch zijn dat we zouden doorgaan met graan te verbranden in onze auto’s, zogezegd om ons transport te verduurzamen. Dat houdt al helemaal geen steek als je weet dat in 2020 biodiesel alleen al zorgde voor 8,5% méér uitstoot in ons transport dan mochten we volledig op fossiele diesel gereden hebben. We betaalden in datzelfde jaar bovendien 18% meer voor diesel en 23% meer voor benzine, dan als er geen biobrandstof zou bijgemengd zijn.* We betalen dus met z’n allen meer aan de pomp voor meer uitstoot en meer honger in de wereld. Met de PVDA willen we die waanzin stoppen.”

* Berekeningen op basis van cijfers uit het antwoord op schriftelijke vraag nr. 107 van PVDA-kamerlid Greet Daems aan de minister van Energie, gepubliceerd in bulletin nr. 67 van deze legislatuur.