Elke maand wordt 191 euro van ons loon overgeheveld naar de winsten van de aandeelhouders

Indexsprong, flexi-job, loonwet ... De regering-Michel-De Wever heeft veel gedaan om in onze lonen te knippen. Dat heeft hen geen windeieren gelegd, want een nieuwe studie van de PVDA toont aan dat op vier jaar tijd 9 miljard euro van de lonen werd overgeheveld naar de bedrijfswinsten. "De rijkdom moet terugvloeien naar wie ze heeft voortgebracht", reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. "Het is tijd om de lonen te verhogen."

vrijdag 28 september 2018

“Het wordt tijd dat het loonbeleid van de laatste tien jaar compleet van richting verandert”, zegt Peter Mertens. “Loonstop, indexsprong, uitbreiding van onzekere banen, het laten vallen van de anciënniteit, … Dat is niet langer houdbaar voor de mensen.”

Aanleiding voor Mertens uitspraak is een studie van de PVDA waaruit blijkt dat in de voorbije jaren maar liefst 9 miljard euro van onze loonbriefjes verhuisd is naar de winstkolommen van de bedrijven. Dat blijkt uit een analyse van hoe de verdeling van het Bruto Nationaal Product (BNP) de laatste jaren evolueerde.

De bedrijven winnen opnieuw

Het Bruto Nationaal Product (BNP) zegt ons wat de economische activiteit in ons land opbrengt. We kunnen er ook uit opmaken hoe die opbrengst verdeeld wordt. Hoeveel gaat er naar loontrekkende en zelfstandigen aan de ene kant, hoeveel komt terecht in de winstmarges van de bedrijven aan de andere kant?

Tussen 2014 en 2017 ging het aandeel van de lonen er met 2% op achteruit. Dat wil zeggen dat er in 2017 liefst 9 miljard euro minder loon werd betaald dan 3 jaar eerder. Nergens in de ons omringende landen daalden de lonen sterker. De lonen maken niet eens de helft meer uit van het BNP. Anderzijds steeg het aandeel van de winst met 2,7%. Dat wil zeggen dat er bij de bedrijven jaarlijks 12 miljard euro meer winst werd genoteerd.

Dit is een historisch record. Nooit eerder in minstens 32 jaar vertegenwoordigde de winst zo'n groot deel van het bruto nationaal inkomen!

Het zijn opnieuw de grote bedrijven die als winnaars uit de bus komen. En dat zal niet zo snel veranderen. De Europese Commissie wijst erop dat de weegschaal in 2018 en 2019 nog verder in het voordeel van de winsten zal doorslaan.

Sociaal onrechtvaardig

“Met de huidige loonwet houdt de vrijheid om over het loon te onderhandelen op, vrijheid waar de liberale partijen zo graag mee pronken”, zegt Peter Mertens. De PVDA wil dan ook dat de permanente loonmatigingswet, gekend als de wet van ’96, wordt ingetrokken. “Werknemers moeten de vrijheid terugkrijgen om te onderhandelen over collectieve loonsverhogingen.”

De PVDA vraagt ook dat het minimumloon wordt opgetrokken tot 14 euro per uur. “Heel wat mensen vertellen ons dat ze de eindjes niet langer aan mekaar geknoopt krijgen. Sparen is voor veel mensen gewoon niet meer mogelijk. Deze maatregel zou voor hen een antwoord kunnen zijn. Het zou ook helpen om het hele loongamma te verhogen.”

Het huidige loonbeleid is sociaal onrechtvaardig. De werkende mensen produceren meer, maar krijgen daarvoor geen extra loon. Integendeel, de regering doet hen almaar meer inleveren. Door de lonen laag te houden, ontneemt de regering hen een groot stuk van hun koopkracht. “Er moet een inhaalbeweging komen”, besluit Mertens. “Werknemers hebben recht op hun deel van de rijkdom die ze zelf hebben voortgebracht.”