Europese Mucoweek: PVDA vraagt inzage in geheime Farmadeal

Naar aanleiding van de Europese Mucoweek vraagt de PVDA inzage in het geheim contract over de terugbetaling van het mucomedicijn Kaftrio. Want terwijl de moeizame onderhandelingen over de terugbetaling voor allerjongste patiënten na de uitzending van het VRT Journaal terug opleeft, is nog steeds niet geweten hoeveel we ondertussen voor het levensreddend medicijn betalen.    

dinsdag 29 november 2022

Europese Mucoweek: PVDA vraagt inzage in geheime Farmadeal

Naar aanleiding van de Europese Mucoweek zet de PVDA vandaag dinsdag 29/11 haar resolutie op de agenda van het parlement . Met deze resolutie vraagt de linkse partij dat het Rekenhof inzage krijgt in de geheime mucodeal tussen minister Vandenbroucke en de farmareus Vertex over de terugbetaling van het verbeterde mucomedicijn Kaftrio.

De PVDA wil dat het Rekenhof onderzoekt welke prijs Vandenbroucke betaalt. “Dit is nodig, want in juli publiceerde onze studiedienst een onderzoek naar de prijs die Vertex vroeg voor dit verbeterde mucomedicijn,” licht Sofie Merckx (PVDA-volksvertegenwoordiger en huisarts) toe. “Zo ontdekten we dat de vraagprijs wel veertig keer hoger ligt dan de reële productieprijs. Zo slaagt Vertex er in 97% winst te boeken."

"Kaftrio is voor Vertex een ware cashkoe," vervolgt Merckx. "Het kost Vertex niet veel, want Kaftrio is eigenlijk gewoon een verbetering van reeds bestaande medicatie. Maar ze weten dat de patiënten er wanhopig op wachten. Daarom gebruiken ze de patiënten in de onderhandelingen met de minister als drukkingsmiddel om onaanvaardbare prijzen af te dwingen."

"Dat heeft uiteraard ook een impact op de onderhandelingen voor de terugbetaling voor kinderen onder de twaalf jaar," stelt Merckx. "Opnieuw vraagt Vertex een torenhoge prijs met de allerkleinste mucopatiënten als gijzelaars."

Daarom vraagt de PVDA om transparantie. Dat kan met een wet van 2020 die het mogelijk maakt dat het Rekenhof, op verzoek van het parlement, inzage krijgt in de geheime contracten tussen de minister van Volksgezondheid en de farmaindustrie. “Dit zou de eerste keer zijn dat de wet wordt gebruikt,” zegt Merckx. “Jan Bertels, vandaag kabinetschef van Vandenbroucke, was toen initiatiefnemer van het wetsvoorstel die deze procedure mogelijk maakt. We rekenen dus alvast op de steun van Vooruit.”