We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Federaal parket ingelicht over illegale pensioenextra’s

Le Service fédéral des Pensions a informé le parquet fédéral des suppléments de pension illégaux perçus par certains fonctionnaires et ex-présidents de la Chambre.

woensdag 22 maart 2023 2 min leestijd

De Federale Pensioendienst heeft het Federaal parket op de hoogte gebracht van de illegale pensioenextra’s die sommige ambtenaren en ex-Kamervoorzitters kregen.

“Uit de verschillende juridische adviezen bleek duidelijk dat het om onwettige vergoedingen ging. Dan is het maar normaal dat het parket hierover ingelicht wordt”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Het is goed dat de eis van PVDA om gerechtelijke stappen te ondernemen gevolgd wordt. We hopen in elk geval dat het onderzoek breed gevoerd wordt, ook naar de betrokkenheid van politici. De politiek staat niet boven de wet.”

De pensioendiensten lichtten het parket in omdat er vermoedens zijn van collusie van ambtenaren. De griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers zal alle verzamelde informatie en documenten doorspelen. De PVDA herhaalde vorige week nog zowel in het Bureau van de Kamer als tijdens de plenaire zitting de vraag om gerechtelijke stappen te ondernemen en de informatie aan het parket door te spelen. De andere partijen steunden de vraag toen niet.

“We blijven dan ook ijveren voor een onderzoekscommissie”, zegt Raoul Hedebouw. “Ons voorstel daarover zal volgende week in de commissie Sociale Zaken geagendeerd worden. Die onderzoekscommissie moet voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen over hoe dit illegale systeem tot stand is gekomen, wie daar de politieke verantwoordelijkheden voor draagt en wat de strafrechtelijke gevolgen zouden zijn. Ook de werking van de pensioenkas van de Kamer moet doorgelicht worden.”

De volgende vergadering van het Bureau van de Kamer is gepland op woensdag 29 maart 2023. De linkse oppositiepartij zal dan opnieuw haar eisen op tafel leggen.