We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Geef parlementsleden dezelfde ziekteregeling als gewone werknemers

Het Vlaams Parlement maakte net aanpassingen aan de ziekteregeling van parlementsleden bekend. Maar die gaan niet ver genoeg voor de linkse oppositiepartij PVDA.  “Er verandert niets aan de twee maten, twee gewichten”, zegt Jos D’Haese, PVDA-fractieleider. “Ook met deze nieuwe regeling blijven parlementsleden gewoon 100 procent van hun loon ontvangen. Enkel hun onkostenvergoeding wordt geschrapt. Gewone werknemers verliezen alle vergoedingen én behouden maar 60 procent van hun loon. Waarom zou de regeling voor parlementsleden daarvan moeten afwijken?”

dinsdag 28 september 2021

“Too little, too late”, reageert PVDA-fractieleider Jos D’Haese op het voorstel van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement om de regeling voor langdurig zieke parlementsleden aan te passen. De PVDA is zelf niet in dat Bureau vertegenwoordigd. “Al sinds 2018 kaarten we met de PVDA de twee maten, twee gewichten aan tussen de ziekteregeling voor parlementsleden en gewone werknemers. Sihame El Kaouakibi zit ondertussen al een volledig jaar thuis voor 6000 euro per maand, op kosten van de belastingbetaler. Ik vind het onbegrijpelijk dat het zo lang heeft moeten duren om iets aan deze onrechtvaardigheid te doen.”

Het Bureau wil nu de onkostenvergoeding van parlementsleden die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte schrappen. De parlementaire vergoeding zou wel nog steeds integraal uitbetaald worden. Onvoldoende, vindt D’Haese. “Parlementsleden blijven dus een voorkeursbehandeling ontvangen. Gewone werknemers verliezen niet alleen hun vergoedingen, maar vallen ook terug op 60 procent van hun loon. Ik zie niet in waarom dat voor parlementsleden anders zou moeten zijn. Iedereen gelijk voor de wet. Als parlementen de lonen kunnen aanpassen, wat de afgelopen jaren verschillende keren is gebeurd, dan moet dit toch ook kunnen?”

Door de regels voor parlementsleden gelijk te trekken met die voor werknemers, zullen beleidsmakers ook met andere ogen kijken naar de sociale bescherming van werknemers, denkt D’Haese. “Wij willen geen race to the bottom, maar een sterk sociaal statuut voor iedereen. Wanneer politici zelf terugvallen op 60 procent van hun loon, zullen ze gemakkelijker inzien dat die regeling voor heel wat werknemers een serieuze aderlating betekent.”