Genoeg is genoeg: Marianne en RedFox voeren actie tegen seksueel geweld

Met de duidelijke boodschap 'genoeg is genoeg. Stop seksueel geweld' voerden Marianne en RedFox, de vrouwenbeweging en de jongerenbeweging van de PVDA, afgelopen zondag actie onder de Gentse Stadshal.

zondag 13 juni 2021

Een honderdtal actievoerders verzamelden onder een stralende zon. Aanleiding van de actie was het nieuws over het 14-jarig meisje uit Gavere dat een wanhoopsdaad pleegde na een groepsverkrachting waarvan de beelden online werden geplaatst. “Wij zijn enorm gechoqueerd door deze feiten. Onze gedachten gaan uit naar de naasten van het slachtoffer”, stelt Maartje de Vries, voorzitster van Marianne. “Spijtig genoeg is dit geen alleenstaand geval. Seksueel geweld is een veel voorkomend probleem en komt voor in alle lagen van de samenleving, bij jong en oud. Daarom staan wij hier vandaag met een duidelijke boodschap: stop seksueel geweld”. 

Volgens De Vries liegen de cijfers er niet om: “dagelijks zijn er acht aangiftes van verkrachting, wekelijks vier aangiftes van een groepsverkrachting. Dat zijn verschrikkelijke cijfers. Toch is het maar het topje van de ijsberg, want de meerderheid van de slachtoffers doet nooit aangifte”. Om een einde te maken aan het seksueel geweld eisen Marianne en RedFox een doortastend beleid tegen seksueel geweld dat inzet op alle terreinen van de samenleving. “De Vivaldi-regering verkondigde in haar regeerakkoord een topprioriteit te maken van de aanpak tegen seksueel geweld. Het beleid moet nu echt de daad bij het woord voegen, want het gaat te traag vooruit. Zo moeten de hulplijnen beter bekend worden. De regering moet meer investeren in de vorming van politie en justitie. De straffeloosheid moet stoppen. Het optrekken van de strafmaat voor verkrachting, zoals de regering bepleit, is één ding. Maar er moeten ook maatregelen worden genomen om het aantal seponeringen, meer dan de helft van alle zaken, fors te verminderen. De drempel moet lager om in de eerste plaats klacht in te dienen”. De Vries besluit: “De regering moet aanzienlijk investeren in preventie. We willen vooral dat het geweld zich niet voordoet. Dat kan door de lessen seksuele- en relationele vorming op school uit te breiden en grootschalige sensibiliseringscampagnes op poten te zetten. Daar zijn voldoende middelen voor nodig. Daarom staan wij hier vandaag en eisen wij geen woorden maar daden”.