We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Gezondheids- en sociale gegevens in gevaar: PVDA eist hoorzitting met Frank Robben en met hoofd van FOD BOSA

De PVDA vroeg gisteren de voorzitter van de Kamercommissie Justitie om een hoorzitting met Frank Robben en de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). Deze vraag volgt op de onthulling door Le Soir over beveiligingsfouten in de gezondheids- en socialezekerheidsgegevens van burgers.

woensdag 27 oktober 2021

Gezondheids- en sociale gegevens in gevaar: PVDA eist hoorzitting met Frank Robben en met hoofd van FOD BOSA

“We weten dat de socialezekerheids- en gezondheidsgegevens van de burgers via twee openbare platforms lopen: de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en e-Health. Beide platforms worden geleid door dezelfde man, de heer Frank Robben, de orkestmeester van het databeheer in België. Wij vernemen nu dat de heer Robben heeft gelobbyd om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen door middel van het Helena-systeem, dat door een van zijn kennissen is ontwikkeld”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili.

“Het probleem is dat Helena niet de nodige veiligheidsgaranties biedt. Er is geen identiteitscontrole om toegang te krijgen tot medische dossiers. Met dat systeem kan iedereen gemakkelijk toegang krijgen tot je volledige medische geschiedenis: je voorschriften, testresultaten, medische overzichten, inentingsschema's enz., maar ook je sociale gegevens, zoals het bedrag van je uitkeringen. Deze gegevens zijn gevoelig en waardevol: een medisch dossier kan op het internet tot voor 250 euro worden verkocht.”

Voor Nabil Boukili zijn deze onthullingen de zoveelste miskleun van de heer Robben als het om gegevensbescherming gaat. “Wij klagen al een jaar aan dat Frank Robben overal betrokken is bij het beheer van persoonsgegevens in ons land. Hij is leverancier en koper, hij schrijft en controleert de wetten, hij beheert de platforms die de gegevens verwerken, en wanneer een van zijn 18 mandaten worden vernieuwd is dat op basis van een zelfevaluatie! Hier heeft de heer Robben het gebruik van gebrekkige software gevalideerd die gevoelige gegevens van alle burgers in gevaar brengt. Ondanks onze vragen blijven de traditionele partijen doof: zij kunnen er zelfs niet mee instemmen Frank Robben uit te sluiten van de gegevensbeschermingsautoriteit, ook al is zijn mandaat daar onwettelijk. Het is de hoogste tijd om wakker te worden!”

De PVDA heeft veel vragen en wil daarop antwoorden krijgen. “De FOD BOSA en de heer Robben moeten uitleggen waarom voor Helena is gekozen en waarom de ontwikkelaar een vrijbrief heeft gekregen op het gebied van de veiligheid. Hoe is de selectie verlopen? Waarom heeft men voor Helena gekozen ten koste van de veiligheid van de gegevens? Werd er druk uitgeoefend om die keuze te beïnvloeden? Deze zaak moet in het reine komen zodat we alle politieke gevolgtrekkingen kunnen maken”, besluit Nabil Boukili.