#Graaidag 2022: Bel20-CEO verdient op nog geen zes dagen waar gemiddelde werknemer een heel jaar voor moet werken

Elk jaar berekent de PVDA de datum van #Graaidag. Dat is de dag waarop de gemiddelde CEO van een Bel20-bedrijf evenveel heeft verdiend als een doorsnee werknemer op een heel jaar tijd. In 2022 valt Graaidag op de zesde werkdag, dus op 10 januari. In tegenstelling tot de gewone werknemers zien de CEO’s geen negatieve gevolgen van de coronapandemie op hun loonbriefje. De PVDA eist dat de loonvorming in ons land volledig herzien wordt, in het bijzonder de wet van 1996 die de lonen blokkeert.

maandag 10 januari 2022

#Graaidag 2022: Bel20-CEO verdient op nog geen zes dagen waar gemiddelde werknemer een heel jaar voor moet werken

In het crisisjaar 2020 werd bij de twintig grootste beursgenoteerde bedrijven voor bijna 9,5 miljoen aan bonussen uitgekeerd. Slechts drie CEO’s kregen er geen. Het mediaansalaris in 2020 van een CEO van een Bel20-bedrijf bedroeg 2.168.666 euro. “Dat staat in scherp contrast met de economische malaise in het eerste coronajaar, de subsidies die toegekend werden aan grote bedrijven, en het inkomensverlies voor tal van werknemers die op tijdelijke werkloosheid werden geplaatst”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “Door de coronawerkloosheid verloren mensen soms zelfs 30% van hun inkomen. Maar de CEO’s blijven zichzelf onfatsoenlijk hoge bonussen uitbetalen.”

Dat mag niet blijven duren, vindt de PVDA. Peter Mertens. “Voor werknemers houdt de regering vast aan de loonblokkeringswet van 1996. In de komende twee jaar zullen de lonen van de mensen maximaal 0,4% stijgen bovenop de index. Maar voor bedrijfsleiders bestaat die loonblokkering niet. De bonussen, die voor de CEO’s van de grootste bedrijven in 2020 hoogstens symbolisch verlaagd werden, zullen de komende jaren weer de pan uit swingen.” Mertens verwijst ook naar een recente studie van denktank Minerva, die aantoont dat vooral directeurs en managers tussen 2015 en 2019 van reële loonsverhogingen konden profiteren.1

De PVDA herhaalt haar eis om de loonwet van 1996 radicaal te herzien, zodat de blokkering van de lonen opgeheven wordt. “Afgelopen jaar was er veel discussie over de loonwet, maar uiteindelijk besliste de Vivaldi-regering om er niets aan te doen”, vervolgt Peter Mertens. “Nochtans zien we overal ongeziene prijsstijgingen.”

“De werkende klasse heeft in de crisis bewezen zij de samenleving draaiende houdt en de rijkdom produceert, niet de CEO’s. Dat willen sommigen ons doen vergeten. Maar wij vergeten dat niet en de werkende klasse ook niet. Zolang de mensen niet het loon krijgen waar ze recht op hebben, zullen ze van zich laten horen. Zolang de wet van '96 niet wordt herzien, zullen de mensen blijven actievoeren voor hun koopkracht. En de PVDA zal aan hun zijde staan”, besluit Peter Mertens.

1 https://www.denktankminerva.be/analyse/2021/12/13/de-evolutie-van-de-rele-lonen-per-beroep-sinds-2015

Cijfers:

  • Mediaanloon in België voor een voltijdse job: 3.486 euro bruto per maand (bron: Statbel). In de praktijk hebben heel veel mensen zoveel niet verdiend door de coronawerkloosheid.

  • Mediaanloon van een CEO van een BEL20-bedrijf: 2.168.666 euro (bron: Jaarrekeningen 2020). Hier gaat het wel over de effectieve verloning.