We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

“Het is niet aan de coronahelden om de coronacrisis te betalen”

Peter Mertens, de voorzitter van de PVDA, roept in zijn 1-Mei toespraak op er samen voor te zorgen dat de kosten van de coronacrisis niet op de rug van de coronahelden terecht komen. “We moeten ervoor zorgen dat al die mensen die vandaag in de zorg, in het transport, in de productie, in het onderhoud enzovoort, de samenleving doen draaien straks niet gestraft worden met de coronarekening. Dat zou pervers zijn. Nochtans zijn bepaalde krachten in de regering dat van plan.”

vrijdag 1 mei 2020

“Het is niet aan de coronahelden om de coronacrisis te betalen”

Peter Mertens: “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Wij willen een coronataks op multimiljonairs, een solidariteitsbelasting voor de superrijken. Een taks van 5% op alle fortuinen boven 3 miljoen euro. Dat brengt 15 miljard euro op. Toen corona uitbrak, waren wij de enige partij om dat voor te stellen. Vandaag nemen andere partijen ons voorstel over. Wel dit is het moment.”

De voorzitter van de authentiek linkse partij windt er in zijn toespraak geen doekjes om: “Wij moeten af van het model dat zegt ‘de verliezen zijn voor de velen die weinig hebben’, en ‘de winsten zijn voor de weinigen die veel hebben. Dat model is verleden tijd. Wij kunnen niet terug naar de periode van voorheen.”

Mertens hamert ook op een veilige werkhervatting op 4 mei. Die is nu niet gegarandeerd, omdat de veiligheidsmaatregelen niet langer verplicht zijn. “Volgens patroonsorganisaties VBO en Voka zijn de aanbevelingen om veilig te werken niet meer dan een ‘toolbox met goede praktijken en suggesties’.”, zegt Mertens. “Wel voor ons tellen de veiligheidsregels wel. Wij willen werken, áls het veilig is. De gids om veilig te kunnen werken moet verplicht worden. We vragen dat de vakbonden overal worden betrokken. En we willen dat de sociale inspectie wordt versterkt, zodat ze preventieve controles kan uitvoeren. Maximale bescherming dus, geen maximale winst.”

Peter Mertens sloot zijn 1-Mei toespraak af met een oproep voor een nieuwe, sociale samenleving: “Sommigen willen zo snel mogelijk terug naar ‘het oude normaal’. Maar het nieuwe normaal moet sociaal zijn. Nooit zijn we ons zo bewust geweest van de noodzaak van de ander. We missen de nabijheid. We missen elkaar. En dus hebben we ook een samenleving nodig die draait op samenwerking en verbinding, niet op egoïsme of op koud geldgewin. Een nieuw socialisme 2.0.”

De volledige 1-mei-toespraak van Peter Mertens leest u hier.