Hoe de grote bazen de energiecrisis gebruiken om de werkende klasse in toom te houden

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) maakt van de huidige crisis gebruik om zijn liberale ideologie door te drukken en de strijd van de vakbonden voor betere lonen te breken. Volgens het VBO is de "automatische loonindexering een ramp voor het concurrentievermogen van de bedrijven” en moeten we “de lonen bevriezen en de indexering stoppen, als we banen willen redden”. Een paar argumenten om de strategie van het VBO te dwarsbomen.

dinsdag 6 september 2022

Hoe de grote bazen de energiecrisis gebruiken om de werkende klasse in toom te houden

Historische winstmarges

Het VBO vertelt er niet bij dat Europese bedrijven historische winstmarges halen en dat Belgische bedrijven in dit opzicht tot de Europese top behoren.

Onze lonen zijn niet het probleem, maar de oplossing

Het VBO erkent niet dat de binnenlandse consumptie de groei in België nog een beetje recht houdt (zie het laatste verslag van de Nationale Bank van België). Als de lonen de inflatie niet bijhouden, daalt de koopkracht. Dat betekent minder uitgaven en bestellingen in winkels of bij kmo's. Met andere woorden: door de lonen te verminderen ondergraaf je wat er van de groei nog overblijft.

De automatische index is niet genoeg

Het VBO verzwijgt dat de automatische loonindexering de huidige recordinflatie slechts gedeeltelijk compenseert. Elke maand verliest de werkende klasse in ons land koopkracht. Voor sommigen is de situatie nu al onhoudbaar, en het is nog niet eens winter.

Het VBO vindt de winsten van energiereuzen belangrijker dan de belangen van kmo's en zelfstandigen

Het VBO negeert dat het probleem voor de overgrote meerderheid van de bedrijven niet de lonen zijn maar de catastrofaal hoge energieprijzen. De grote bazen kiezen ervoor de markt en de schandalige winsten van de energiesector te beschermen, ten koste van de rest van de economie en van de overgrote meerderheid van kleine bedrijven en zelfstandigen.

Het VBO verkiest oorlogsprofiteurs boven de economie

Het VBO verbergt dat sancties tegen Russisch gas vooral ten goede komen aan Gazprom (de Russische gasgigant), de monarchieën van de Golfstaten, Amerikaanse schaliegasproducenten en grote multinationale energiebedrijven. Dit alles gaat ten koste van de Europese economie.

De werkende klasse in de hoek duwen

Het VBO wil de werkende klasse bang maken. Haar wijsmaken dat het weinige dat ze heeft eigenlijk al te veel is. De werkelijke oorzaken én oplossingen van de huidige crisis verdoezelen achter rookgordijnen. Kortom, het VBO probeert de crisis te misbruiken om de werkende klasse bang te maken, te verlammen en in de hoek te duwen. Eenmaal in de verdediging gedrongen, blijft er niets anders over dan verder te "duwen" om de sociale beweging almaar verder achteruit te drijven.De logica van het VBO speelt uiterst rechts in de kaart

De logica van angst, berusting en demobilisatie is erop gericht de vakbonden te breken. Het VBO wil ervoor zorgen dat de vakbonden geen hoop geven aan de werkende klasse. Deze logica speelt uiterst rechts in de kaart. Zonder het vooruitzicht van sociale vooruitgang en zonder het vooruitzicht van verandering door collectieve actie, worden we verdeeld. Met een betoog dat de mensen doet geloven dat de redding van sommigen ten koste zal gaan van anderen (via racisme, nationalisme, ...). Extreemrechts heeft dat goed begrepen. In heel Europa probeert het de werkgevers ervan te overtuigen dat ze door extreemrechts het best gediend worden..

De sociale beweging laat niet los

Gelukkig laat de sociale beweging zich niet doen. De herfst wordt heet, niet alleen vanwege de klimaatverandering. De vakbonden hebben opgeroepen tot een eerste actie in Brussel op 21 september. Ze roepen op tot een algemene staking in november om de loonblokkering te doorbreken en eindelijk in actie te komen tegen de energiemultinationals.

Zo eist het ACV dat de regering "begint met het zwaar belasten van de 'superwinsten' van de energiemultinationals en alle andere bedrijven die zich buitensporig verrijken aan de inflatie.”

Het ABVV eist "een bevriezing van de energieprijzen, herverdeling van de winstoverschotten van de energiebedrijven en herstel van overheidscontrole op de energiesector, om zeker te zijn van de energievoorziening en betaalbare prijzen te waarborgen".

Wil je erover meepraten? We zien elkaar op Manifiesta voor het debat "In het hart van de loonstrijd"