Hoorzitting evaluatie Zorgpersoneelfonds: PVDA eist volwaardige controle op besteding middelen

Vandaag, woensdag 23 maart, vindt er in de Kamercommissie Volksgezondheid een hoorzitting plaats met de vakbonden, de ziekenhuisdirecties en de beroepsverenigingen over het evaluatierapport van het Zorgpersoneelfonds. Dat rapport werd in juli 2021 aan het parlement bekendgemaakt.

woensdag 23 maart 2022

Hoorzitting evaluatie Zorgpersoneelfonds: PVDA eist volwaardige controle op besteding middelen

“Uit het rapport bleek dat het Zorgpersoneelfonds voor 4.500 jobs heeft gezorgd. Daar zijn wij uiteraard heel verheugd over. Tegelijk stellen we ons vragen bij de rapportering over de cijfers en de controle daarop”, reageert Sofie Merckx, fractieleidster van PVDA in de Kamer en huisarts. “Het Zorgpersoneelfonds is in de eerste plaats bedoeld om meer handen aan het bed van de patiënt te krijgen. Om daarop toe te zien, is er inspraak van de vakbonden nodig.”

De fractieleidster vroeg bij minister Vandenbroucke (Vooruit) de precieze cijfers op over de besteding van de middelen in 2019 en 2020. “Wat ik vaststel, is dat men voor het jaar 2019 tamelijk precies kan controleren welk ziekenhuis een bepaald functieprofiel heeft aangenomen”, legt Sofie Merckx uit. “Zo nam het Hasseltse Virga Jesse ziekenhuis zeven bachelor verpleegkundigen, twee zorgkundigen en één logistiek assistent voor patiëntenvervoer aan. Maar voor het jaar 2020 is er helemaal geen opsplitsing per functieprofiel. Het is heel moeilijk om precies te bepalen welke jobs er met de middelen uit het fonds zijn gecreëerd in 2020. Het is ook niet duidelijk of dat netto nieuwe jobs zijn, dan wel studenten- of interimcontracten, of bestaande contracten van bepaalde duur die zijn omgezet in onbepaalde duur.”

De vakbonden klagen al langer het gebrek aan controle aan. “Volgens hen weet niemand eigenlijk goed hoe de ziekenhuizen het geld besteden. In 2019 werden de middelen toegewezen op een manier waarop de vakbonden wel nog redelijke controle over en toegang tot de aangeworven functies hadden, namelijk via de Sociale Maribel. Vanaf 2020 werden de middelen verdeeld via het budget van de financiële middelen van de ziekenhuizen, waarbij de vakbonden amper toegang hadden tot de statistieken over de personeelsevolutie”, stelt Sofie Merckx. “De vergelijkingen tussen de cijfers bewijzen inderdaad zwart op wit dat controle in de feiten heel moeilijk is.”

Volgens de linkse partij is het belangrijk dat er volwaardige controle komt op de besteding van de middelen. “Het Zorgpersoneelfonds werd nog vóór de covid-crisis in oktober 2019 goedgekeurd om in de eerste plaats verpleegkundig en zorgkundig personeel bij aan te werven”, brengt Sofie Merckx in herinnering. “Op het terrein blijft de druk vandaag enorm groot. Het is dus heel belangrijk om te evalueren of het geld voor de zorg goed terechtkomt. De cijfers tonen aan dat er in 2019 preciezere informatie is over de aangeworven profielen, en dat er meer controle mogelijk is door de vakbonden via de Sociale Maribel, in tegenstelling tot 2020. We moeten overwegen om terug naar dat systeem te gaan, in overleg met de vakbonden. De overheid doet nu slechts minimale inspanningen om van de ziekenhuizen transparante en precieze informatie te verkrijgen. De minister moet werk maken van echte controle op de besteding van de middelen, met inspraak van de vakbonden. Om de problemen op het terrein aan te pakken moet er dringend een herwaardering komen van het voltallige zorgpersoneel, zoals de erkenning als zwaar beroep, de herziening van de omkaderingsnormen en een uitbreiding van het Fonds”, besluit Sofie Merckx.