We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Jouw foto's op sociale media illegaal gepikt door de politie? De PVDA eist een hoorzitting met topman van de politie

De PVDA vraagt dat federaal politiechef Marc De Mesmaeker op een volgende zitting van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken wordt gehoord. Het verzoek komt er nadat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op 6 oktober onthulde dat de federale politie illegaal gezichtsherkenningssoftware gebruikt.

vrijdag 8 oktober 2021

Jouw foto's op sociale media illegaal gepikt door de politie? De PVDA eist een hoorzitting met topman van de politie

"Clearview-software steelt onze foto's van sociale netwerken om een gigantische databank op te bouwen - naar verluidt zitten er meer dan 10 miljard foto's in - zodat men ons vervolgens in de echte wereld kan identificeren”, aldus Nabil Boukili, parlementslid van de linkse partij. "De Canadese gegevensbeschermingsautoriteit bestempelde die software als illegaal. In januari van dit jaar oordeelde de gegevensbeschermingsautoriteit van Hamburg ook al dat het computerprogramma niet strookt met de algemene verordening gegevensbescherming. Je kunt niet zomaar foto's van mensen op Facebook of Instagram gaan pikken en die vervolgens aan particuliere bedrijven en politiediensten verkopen!"

Na een lek begin 2020 werd bekend dat de Belgische federale politie tot de kopers van die gegevensbank behoorde. De politie had dat onmiddellijk ontkend. Anderhalf jaar later bleek uit een nieuw lek dat de politie de software "tussen 101 en 500 keer" had gebruikt. De politie ontkende een tweede keer op 28 augustus van dit jaar. Uiteindelijk bevestigde de minister van Binnenlandse Zaken afgelopen 6 oktober in de commissie Binnenlandse Zaken dat de federale politie inderdaad, zonder enige wettelijke grondslag, de Clearview-software had gebruikt.

"De minister bevestigt duidelijk dat de federale politie illegale software heeft gebruikt, maar dat laatstgenoemde ons bovendien tot tweemaal toe publiekelijk heeft voorgelogen door dit gebruik te ontkennen. Daarom hebben wij om een hoorzitting met de heer Marc De Mesmaeker verzocht om de situatie op te helderen. Wie heeft het initiatief genomen om deze software in te zetten? Was de minister van Binnenlandse Zaken hiervan op de hoogte? Hoe komt het dat de politie niet één, maar twee keer heeft ontkend?", vraagt Nabil Boukili zich af.

Voor de PVDA is het van cruciaal belang dat de besluitvormers aanwezig zijn om opheldering te kunnen verschaffen. "We moeten weten of dit een initiatief was van de voorganger van mevrouw Verlinden, of een op zichzelf staand initiatief van een politiedienst zonder overleg met de minister. Mensen hebben het recht te weten wat er met hun gegevens gebeurt", besluit het PVDA-parlementslid.