Kamercommissie bespreekt wetsvoorstel om van 8 mei officiële feestdag te maken

De Kamercommissie Sociale Zaken bespreekt morgen het PVDA-wetsvoorstel om van 8 mei opnieuw een officiële feestdag te maken. De linkse partij wil van 8 mei, de verjaardag van de overwinning op het fascisme, een jaarlijkse vrije dag maken, om te herdenken en te waarschuwen. “Op 8 mei 1945 tekende nazi-Duitsland de onvoorwaardelijke overgave. Een dergelijke feestdag is belangrijk, want het fascisme is niet weg. Het kan altijd terugkeren. Morgen start de Kamercommissie de discussie over het wetsvoorstel. Dat is een belangrijke eerste stap om te zorgen dat deze feestdag er opnieuw komt”, zegt Peter Mertens, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

dinsdag 5 juli 2022

Kamercommissie bespreekt wetsvoorstel om van 8 mei officiële feestdag te maken

De linkse partij geeft hiermee gehoor aan de oproep van vakbonden, organisaties en persoonlijkheden uit het middenveld, de culturele en de academische wereld om van 8 mei opnieuw een feestdag te maken.

“Uit de overwinning op de nazi-barbarij ontstonden de stelsels van sociale zekerheid, ontstond de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, werd de dekolonisatiebeweging in het Zuiden versterkt en werd het racisme ontmaskerd als misdadige leer die leidt tot geweld en terreur. Vandaag start het wetgevend proces. Wij hopen dat de andere democratische partijen zich aansluiten bij het voorstel zodat 8 mei in de toekomst terug de plaats krijgt die het verdient”, legt Peter Mertens uit.

Als het voorstel wet wordt, zou 8 mei de elfde officiële feestdag zijn in België. Daarmee blijft België onder het Europese gemiddelde wat betreft het aantal wettelijke feestdagen. Dat blijkt uit een rapport van de OESO.

De mechanismen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tot het geweld en de barbaarse schendingen van mensenrechten hebben geleid, zijn vandaag opnieuw in opmars. Daarom stelt de PVDA voor om van 8 mei een wettelijke feestdag te maken, zodat er meer ruimte ontstaat om op die dag deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis in herinnering te brengen en er uit te leren voor de toekomst.

“Racisme en haat zijn vandaag opnieuw sterk in opgang. De Tweede Wereldoorlog toonde aan tot wat dat kan leiden. Wij zijn het verplicht aan de erfgenamen van alle slachtoffers van het fascisme en de holocaust om te waarschuwen tegen elke vorm van haat, racisme en xenofobie. Daarom leggen we dit wetsvoorstel neer”, besluit Peter Mertens.

U vindt het wetsvoorstel hier.