“KBC kan niet eerst 12 miljard euro winst maken en dan 1400 jobs schrappen”

De PVDA is verontwaardigd over de aankondiging van KBC om 1400 jobs te schrappen. KBC is een van de banken die in 2008 enkel kon overleven met de steun van de gemeenschap, met ons belastinggeld. KBC is een bank die de voorbije vijf jaar 12 miljard euro winst maakte (zie tabel) De PVDA wil een alternatief voor het schrappen van jobs en vraagt de samenkomst van de Commissie Sociale Zaken.

woensdag 4 september 2019

“KBC kan niet eerst 12 miljard euro winst maken en dan 1400 jobs schrappen”

KBC maakte de afgelopen 5 jaar een fenomenale winst van 12 miljard euro. Vorig jaar alleen al ging het om 2,5 miljard euro. Een winstmachine waar de aandeelhouders met volle teugen van profiteren. “Om de winst op peil te houden” en “wendbaar te blijven” wil de bank nu 1400 jobs schrappen. “Dat is onaanvaardbaar”, zegt Tom De Meester, woordvoerder van de PVDA.

KBC werd in 2008 van het faillissement gered met de steun van de gemeenschap, met ons belastinggeld. De overheden hebben tientallen miljarden op tafel gelegd en als garantie gegeven om KBC overeind te houden. Zonder die steun zouden de aandeelhouders geen cent hebben teruggezien van hun kapitaal. Aan het personeel werden zware inspanningen gevraagd, zowel op vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden als op vlak van prestaties. Werknemers getuigen dat de werkdruk de voorbije jaren stijl de hoogte in ging. Voor die inspanningen van het personeel en van de Belgische burgers bedankt KBC nu met het schrappen van 1.400 jobs.

Tom De Meester: “KBC werd in 2008 gered met ons belastinggeld. Vandaag maakt ze recordwinsten van 12 miljard euro de voorbije 5 jaar. En hoe bedankt ze het personeel en de Belgische burgers? Door 1400 jobs te schrappen. Tot zover de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Big Money. Dit is puur profitariaat. Schaamteloos hangmatkapitalisme. Ondertussen zetten de regeringsonderhandelaars de turbo op. Volgens VBO en VOKA moeten er immers dringend meer mensen aan het werk, willen we onze sociale zekerheid betaalbaar houden. Veel cynischer moet het niet worden.”

De PVDA vraagt met hoogdringendheid de samenkomst van de Commissie Sociale Zaken en wil daar de verantwoordelijken van de bank en ook de vakbonden aan het woord laten.

Het debat betreft niet alleen KBC, maar de hele financiële sector. De banken die in 2008 gered werden, en die vandaag miljarden winst maken, kondigen één voor één massale jobschrappingen aan. We hebben nood aan een alternatief waarbij geen enkele job verdwijnt, maar ook aan een echt maatschappelijk debat. Daarin wil de PVDA de piste van arbeidsduurvermindering naar voor schuiven. Een 30-urenweek is perfect haalbaar en betaalbaar.