Komt na het applaus de privatisering? Nee bedankt!

Sinds een maand voeren de vakbonden aan het Sint-Pietersziekenhuis meer en meer actie. De werknemers vechten tegen de privatisering van de bewakingsdienst. De PVDA betreurt dat over zo'n belangrijke kwestie geen politiek debat wordt gevoerd. De linkse partij steunt het personeel en het brede front dat zich tegen deze privatisering verzet.

woensdag 15 juni 2022

Komt na het applaus de privatisering? Nee bedankt!

Op 2 mei deelt de directie van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel de bewakers mee dat hun dienst zal worden geprivatiseerd. Deze aankondiging komt als een schok voor de vakbonden en het personeel, aangezien vakbonden en directie al meer dan een jaar aan het onderhandelen zijn over de verdeling van de diensten tussen weekdagen en weekends. De directie wil meer weekdiensten en minder weekenddiensten, wat minder weekendpremies en dus financieel verlies betekent. Vakbonden en directie hadden nochtans een akkoord bereikt. Het werd gesloten op 5 april 2022 en omvatte een nieuw rooster dat vanaf september van kracht zou worden na een testfase van drie maanden. De directie stuurt de vakbonden een simulatie van het nieuwe rooster, maar dan kondigt de raad van bestuur plots de privatisering aan. Erger nog, het besluit om de dienst te privatiseren werd reeds lang vóór het akkoord genomen.

Jan Busselen, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement, roept minister van Volksgezondheid Alain Maron ter verantwoording. Die schuift elke verantwoordelijkheid van zich af en legt de bal weer in het kamp van het ziekenhuisnetwerk Iris. Wanneer Bruno Bauwens, PVDA-gemeenteraadslid voor Brussel-Stad, om uitleg vraagt, antwoordt de meerderheid van PS-Ecolo dat het onderwerp in de OCMW-raad besproken had moeten worden, met het argument dat het OCMW toezicht op het ziekenhuis uitoefent. Het OCMW zelf ontkent dat en wijst naar...de gemeenteraad, terwijl de heer Zian, voorzitter van het OCMW, in de raad van bestuur van het UMC Sint-Pieter zetelt.

De vakbonden hebben sindsdien verschillende acties georganiseerd om de 30 overheidsbanen te redden. ACOD, ACV en VSOA verzamelden zich op 23 mei voor de gemeenteraad van Brussel-Stad om raadslid Mohamed Ouriaghli (PS), die bovendien voorzitter is van de raad van bestuur van het UMC, om uitleg te vragen. Maar de voorzitter van de gemeenteraad liet hen buitenzetten. Als we minister Alain Maron vragen stellen, antwoordt hij dat iedereen bevoegd is en dat niemand verantwoordelijk is, zoals vaak het geval is met lastige vragen.

Het verzet tegen de privatisering van een openbare dienst neemt toe

Op 24 en 25 mei staken de bewakers van het UMC Sint-Pieter gedurende 48 uur, met de steun van de drie vakbonden in gemeenschappelijk front.

ACOD Politie sluit zich aan bij hun protest. "We werken elke dag samen met deze dienst, soms zelfs verschillende keren per dag", aldus een vertegenwoordiger van ACOD Politie. "Het zijn zeer professionele bewakers, die ons alleen bellen als het echt nodig is."

Een week later organiseren de vakbonden een actie voor het hoofdkantoor van de PS, met vakbondsdelegaties van Net-Brussel en de OCMW's.

Een petitie tegen het besluit om de bewakingsdienst van dit openbare ziekenhuis te privatiseren, met 634 handtekeningen op ongeveer 2400 personeelsleden, werd dinsdag aan de directie overhandigd. Maar noch de ziekenhuisdirecteur, noch de voorzitter van de raad van bestuur neemt de moeite om op de bezorgdheid van het personeel te reageren. Het wantrouwen en de woede nemen toe en men voelt een gebrek aan respect van de kant van de directie.

Steun uit de academische en culturele wereld

Op 7 juni neemt de zaak een onverwachte wending. Een opiniestuk waarin steun wordt uitgesproken voor de antiprivatiseringsbeweging verschijnt op de website van de krant Le Soir. Het is ondertekend door 100 academici en zelfs door persoonlijkheden uit de filmwereld, waaronder de regisseurs Ken Loach, Luc Dardenne en Lukas Dhont. De ondertekenaars steunen een referendum op initiatief van de werknemers van Sint-Pieter over de privatisering van de bewakingsdienst. Ze plaatsen ook vraagtekens bij het mechanisme van privatisering als manier om een openbare dienst te verbeteren.

Achter de ene privatisering kan een andere schuilgaan

Op vrijdag 10 juni neemt burgemeester Philippe Close (PS) tijdens een verrassingsactie bij Manneken Pis de leiding over van Mohamed Ouriaghli. De zaken zijn tenminste duidelijk: bij de PS kan men op 1 mei oproepen om een einde te maken aan de privatisering van openbare diensten en een paar dagen later doodleuk...een openbare dienst privatiseren.

Zo'n lichtzinnigheid ten aanzien van de eigen principes roept vragen op. Achter de ene privatisering kan een andere schuilgaan. We weten dat sommige politici dromen van de privatisering van andere stadsdiensten, zoals de schoonmaakdiensten in scholen. In ziekenhuizen die onder de non-profit vallen, zoals Erasmus, Sint-Lucas of Chirec, zijn de schoonmaakdiensten, de logistiek of de keukens al geprivatiseerd. De gevolgen voor de werknemers zijn zwaar: meer flexibiliteit, minder werkzekerheid, lagere loonschalen.

Privatisering verandert ook de krachtsverhouding ten gunste van de werkgever, aangezien geprivatiseerde diensten afhankelijk zijn van andere paritaire comités en andere vakbondscentrales. Met deze privatisering bestaat er een groot risico dat de neoliberale logica het ziekenhuis binnendringt. 

De PVDA zal de strijd blijven steunen van de werknemers die zich tegen deze privatisering verzetten. Onze volksvertegenwoordigers zullen de verschillende overheden ter verantwoording blijven roepen, want het is onaanvaardbaar dat de PS en Ecolo een openbare dienst willen privatiseren en het politieke debat de mond willen snoeren.