Krokusakkoord is deal met losse eindjes en open vragen

Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement, stelt dat er nog heel wat vragen open blijven staan na de bekendmaking van het akkoord over de bouwshift en de stikstofproblematiek. “De minister-president zegt dat zijn regering water en vuur heeft verzoend, maar ik zie vooral veel rook. Na jaren van stilstand klopt de Vlaamse Regering zichzelf op de borst, maar het resultaat is een deal vol losse eindjes en open vragen.”

woensdag 23 februari 2022

Krokusakkoord is deal met losse eindjes en open vragen

Net op het moment dat de Vlaamse regering onder vuur ligt over de kindercrèches, stelde minister-president Jan Jambon zijn ‘krokusakkoord’ voor. De PVDA is niet onder de indruk. Volgens de linkse oppositiepartij zijn de voorstellen van de regering onvoldoende: “Voor meer dan de helft van gronden die gevrijwaard moeten worden is nog steeds geen oplossing. Dat gaat over meer dan 15.000 hectare waarvoor geen maatregelen voorzien is in het bouwshiftfonds”, stelt Jos D’Haese. “Daarnaast blijft het onduidelijk hoe de ‘marktwaarde’ van de gronden berekend zal worden. Die berekeningswijze blijkt voor veel interpretatie vatbaar te zijn. Door niet te vergoeden aan de geïndexeerde aankoopprijs, maar aan een voor interpretatie vatbare marktprijs beloon je bovendien speculanten. Een brede coalitie van boeren, ruimtelijke planners en natuurverenigingen noemden dat in een opiniestuk eerder al ‘ongeoorloofde staatssteun’."

Volgens de PVDA bestaat het risico dat de bouwshift er voor zal zorgen dat de aankoop- en huurprijzen op de woningmarkt nog meer onder druk komen te staan dan reeds het geval is. Volgens D’Haese biedt de regering op dat vlak geen antwoorden: “Er woedt vandaag een wooncrisis. Maar ik zie onvoldoende maatregelen om de huis- en huurprijzen onder controle te krijgen en voldoende sociale woningbouw te verzekeren. Ondertussen krijgen de steden en gemeenten wel een groot deel van de factuur doorgeschoven.”

"Het is goed dat er over de stikstofproblematiek eindelijk meer duidelijkheid komt voor de boeren”, zegt D’Haese nog. “De factuur van de jarenlange laksheid en besluiteloosheid is wel torenhoog. En of deze maatregelen zullen volstaan is ook verre van duidelijk."