Marc Botenga: “De Europese voorstellen beschermen de multinationals en de markt, niet de mensen”

De voorstellen van de Europese Commissie weigeren de markt aan te pakken. De maatregelen die op tafel liggen, zijn dan ook ontoereikend en beantwoorden dan ook helemaal niet aan de noden van de mensen. Marc Botenga, Europees parlementslid van de PVDA, noemt ze zelfs contraproductief: “We moeten de druk echt opvoeren om te komen tot een echte blokkering van de prijzen en een verlaging van onze facturen.”

donderdag 8 september 2022

Marc Botenga: “De Europese voorstellen beschermen de multinationals en de markt, niet de mensen”

In juli gaf de voorzitter van de Europese Commissie zelf toe dat de Europese markt had gefaald. De vijf maatregelen die de Commissie voor het overleg met de lidstaten heeft voorgesteld, beschermen in de eerste plaats de werking van de markt. Zo weigert de Commissie, bijvoorbeeld, te raken aan het marktprijsmechanisme.

“Dit zijn voorstellen die in de eerste plaats de multinationals en de markt beschermen, niet de mensen”, zegt Marc Botenga.

“Wat de overwinsten van de bedrijven betreft, blijven de voorgestelde maatregelen beperkt tot het afromen van de inkomsten van sommige bedrijven boven de 200 euro per MWh. Aangezien de maatregelen gelden voor slechts 20% van de transacties (op de spotmarkt) en de prijs van bijvoorbeeld de productie van kernenergie hooguit 40 euro per MWh bedraagt, blijft het overgrote deel van de transacties op de elektriciteitsmarkt buiten schot.

“In wat wij lezen in de voorstellen die nu op tafel liggen, zou Engie-Electrabel gewoon overwinsten blijven maken, zonder dat de energiefactuur van de mensen wordt geblokkeerd”, luidt de kritiek van Marc Botenga. “Dit is niet ernstig. Elke mogelijke prijsblokkering wordt overgelaten aan de regeringen van de lidstaten zelf.”

De PVDA vindt het ook gevaarlijk om enkel een plafond in te stellen voor de prijs van gas uit Rusland. Marc Botenga: “Rusland heeft ermee gedreigd de uitvoer van gas naar Europa stop te zetten in geval van prijsbeperking. Als dat gebeurt, lopen wij het risico dat de marktprijzen verder stijgen. Absurd! We zouden de prijs van gas helemaal moeten blokkeren.”

Voor Botenga hebben we veel krachtiger maatregelen nodig: “Laten we durven breken met de Europese markt en het prijsbepalingsmechanisme van de markt. Dat moet de agenda voor morgen zijn.”

De PVDA stelt onder meer voor om uit de marktlogica te stappen door de elektriciteitsprijs vast te leggen op het niveau van de productiekosten plus een kleine marge. Volgens de linkse partij zou de elektriciteitsfactuur hierdoor halveren. De partij stelt ook voor de gasprijs te bevriezen op maximaal 70 euro per MWh. Dit betekent ook dat de marktlogica wordt losgelaten om terug te keren naar vaste contracten en op lange termijn ook prijzen vast telgen met de Noorse en Amerikaanse leveranciers.