Marco Van Hees (PVDA): “De Commissie koloniaal verleden moet haar opdracht afwerken!”

“Het is onaanvaardbaar dat het enorme werk dat tijdens meer dan twee jaar door de commissie verzet is, naar de vuilnisbak wordt verwezen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “Dat is een nieuwe klap in het gezicht van de slachtoffers van de kolonisatie en plaatst dit parlement aan de foute kant van de geschiedenis.”

donderdag 22 december 2022

Marco Van Hees (PVDA): “De Commissie koloniaal verleden moet haar opdracht afwerken!”

De PVDA dient vandaag een ordemotie in om de conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie koloniaal verleden te laten bespreken en voor te leggen ter stemming in de plenaire zitting van de Kamer.

In de zomer van 2020 leidde de mobilisatie rond de Black Lives Matter-beweging tot de oprichting van een bijzondere commissie in de Kamer die het koloniale verleden van België in Congo, Rwanda en Burundi moest onderzoeken. Na 2,5 jaar wordt de commissie eind 2022 opgeheven zonder enige uitkomst, omdat enkele partijen tijdens de laatste bijeenkomst van de commissie naar buiten liepen en botweg weigerden te stemmen.

Marco Van Hees: “Dit is een slag in het gezicht van alle experts, getuigen, ervaringsdeskundigen en anderen die uitstekend en hard werk hebben geleverd tijdens de meer dan twee jaar waarin deze commissie talloze hoorzittingen organiseerde, lijvige rapporten publiceerde, een missie naar Congo, Rwanda en Burundi organiseerde waar we ook talloze betrokkenen gehoord hebben. Het is ook een blijk van misprijzen tegenover alle slachtoffers van van de misdaad tegen de menselijkheid die het kolonialisme was en voor de slachtoffers van het racisme en de discriminatie die ook vandaag nog de gevolgen zijn van de kolonisatie.”

Om al die redenen dient de PVDA vandaag in de plenaire zitting van de Kamer een ordemotie in die vraagt om de door de voorzitter van de commissie voorgestelde conclusies en aanbevelingen alsnog in de plenaire zitting te bespreken en ter stemming voor te leggen, zoals bepaald in het parlementaire document dat deze Bijzonder Commissie heeft opgericht en haar opdrachten heeft vastgelegd.

De PVDA stelt dat het staatshoofd en de regering expliciete en gedetailleerde excuses moeten aanbieden aan Congo, Rwanda en Burundi. Financiële herstelbetalingen aan deze landen mogen in geen enkel geval ten laste komen van de Belgische bevolking, maar moeten betaald worden door de grote ondernemingen en de rijke families die de winst hebben opgestreken van hun roofbouw op de vroegere kolonies.