We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Meer inspraak en meer openbaar vervoer leidt tot minder polarisatie

Volgens Joost Vandecasteele is de PVDA de “partij van de agressie”. Een denigrerend discours dat hij sinds zijn deelname aan De Afspraak een jaar geleden bleef herhalen, rond Good Move in Brussel. Verschillende keren hebben we Joost Vandecasteele uitgenodigd om in gesprek te gaan, maar daar is hij nooit op ingegaan. 

maandag 16 oktober 2023

Een bus van de MIVB in de straten van Brussel.

Als partij hebben we hier nooit opgeroepen tot geweld. Nooit. Wij hebben altijd gepleit voor meer inspraak en participatie. We betreuren de manier waarop Joost Vandecasteele het mislukken van een aantal mobiliteitsplannen in Brussel terugbrengt tot één partij, één tussenkomst in de gemeenteraad en één zin uit één Facebook-post. Met zijn aanval ondermijnt hij elke serieuze discussie die nodig is om tot een betere mobiliteit te komen, ook in die wijken die te maken hebben met armoede, slechte huisvesting of drugsoverlast. 

Met PVDA willen we minder autoverkeer, minder files. De vraag is of je dat doet met de mensen en of je die mobiliteitstransitie voorziet van genoeg alternatieven, zoals openbaar vervoer. Zeker voor die mensen die werken in shiften, nachtwerk doen, op de luchthaven van Zaventem of in andere zones rond de hoofdstad. Maar ook voor thuisverpleegkundigen en zelfstandigen die geen andere keuze hebben dan de auto.

Die alternatieven en die brede inspraak ontbraken in o.a. Anderlecht en Schaarbeek. Dat heeft de polarisatie tussen bewoners in de hand gewerkt. Daarom vroegen we de uitrol on hold te zetten, aan tafel te zitten met alle bewoners en alternatieven voor de auto beter te ontwikkelen. Ook andere partijen voelden nattigheid. Alle oppositiepartijen, maar ook meer en meer coalitiepartners spraken zich negatief uit over het plan en de aanpak in Anderlecht. Zelfs Ecolo-voorzitster Rajae Maouane stelde in de pers dat de symboliek van de betonnen blokken in Anderlecht desastreus was. 

Good Move ging in de Brusselse vijfhoek dan weer met minder spanningen gepaard. Waarom? De Noord-Zuidas van de MIVB en de NMBS is volledig afgestemd op de vijfhoek en tegelijkertijd zorgen knooppunten als Rogier, Kunst-Wet, Noord en Zuid voor sterke verbindingen. De overstap van de auto naar andere vervoersmodi is meer vanzelfsprekend. 

Ten tweede heeft de gemeente Brussel het proces van inspraak en tussentijdse wijzigingen in betere banen geleid dan dat Brussel Mobiliteit, de Gewestelijke dienst, deed voor andere gemeenten. Meer luisterbereidheid en meer bereidheid tot aanpassingen doorheen het proces zijn fundamenteel. 

Tenslotte, wij zijn voor massale investeringen in het openbaar vervoer en tegen de constante besparingen. In het Vlaams parlement, op federaal niveau en in Brussel streven wij naar een beter en coherent openbaar vervoer bij de MIVB, NMBS, De Lijn en de TEC. Naar hogere frequenties, een nachtbediening en meer veiligheid op het net. Want dat is wat Brussel nodig heeft. 

Giovanni Bordonaro, voorzitter PVDA van Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Jan Busselen, Brussels parlementslid