“Minimumbelasting voor multinationals is boerenbedrog”

De bewering van de Vivaldi-regering om de minimumbelasting voor multinationals te verdubbelen, zal in de praktijk een slag in het water zijn. Dat blijkt uit onderzoek van PVDA-volksvertegenwoordiger en fiscaal specialist Marco Van Hees, die de details van de federale begroting onder de loep nam. “De regering baseert zich op een bestaand belastingmechanisme dat in het verleden al multinationals buiten schot liet. Een sterk staaltje boerenbedrog dus, de bewering van de regering om de minimumbelasting op te trekken.”

woensdag 7 december 2022

“Minimumbelasting voor multinationals is boerenbedrog”

Lees hier het volledige dossier.

De federale regering kondigde tijdens haar begrotingsconclaaf van begin oktober 2022 aan dat ze een belasting op multinationals zal invoeren tegen een minimumtarief van 15%. Marco Van Hees legt uit: “Om dat minimumbelastingtarief in te voeren kiest de regering voor een verdubbeling van het zogenaamde korfmechanisme. De Zweedse regering voerde dat in 2017 in bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. Concreet moest dat zorgen voor een minimumbelasting van 7,5% voor bedrijven die meer dan 1 miljoen euro winst maken”.

De linkse volksvertegenwoordiger toont in zijn onderzoek aan dat het bestaande minimumtarief in werkelijkheid niet gehaald wordt, omdat er gaten in het korfmechanisme zitten. “Het korfmechanisme heeft alleen betrekking op marginale aftrekposten. Grote aftrekposten, zoals vrijgestelde meerwaarden op aandelen, definitief belaste inkomsten (DBI), innovatie-inkomsten, investeringen en overdrachten binnen de groep, blijven buiten die korf. Op die manier betaalde brouwerijmultinational AB InBev slechts 6,8 miljoen belastingen op een winst voor belastingen in 2021 van 5,6 miljard euro, of een tarief van 0,1%. Auto-importeur D'Ieteren betaalde een tarief van 0,004%, Janssen Pharmaceutica van 3,1%, en Kingfisher International Finance slaagde er zelfs in om nul euro belastingen te betalen. In alle gevallen waarin het minimumtarief van 7,5% in de praktijk niet werkt, zal ook het tarief van 15% zoals Vivaldi voorstelt niet werken”.

“Een echte minimumbelasting voor grote ondernemingen vereist een fundamentele hervorming van de fiscale achterpoortjes van de vennootschapsbelasting, te beginnen met de afschaffing van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen, zowel voor particulieren als voor ondernemingen”, besluit Marco Van Hees.