PVDA manifesteert voor vrede met bordjes 'neen aan de oorlog'

Misdadige oorlog van Rusland tegen Oekraïne: standpunt van de PVDA

De oorlog is gestart door Poetin. Daar is geen enkel excuus voor. De Russische troepen moeten weg uit Oekraïne. Punt. Daarnaast is er dringend een debat nodig over hoe we best naar de-escalatie gaan en de veiligheid in heel Europa kunnen garanderen. Hierbij in het kort ons standpunt.

maandag 28 februari 2022

Wij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne. De oorlog is een misdadige oorlog die de bevolking in Oekraïne treft en de werkende klasse overal zal laten opdraaien voor de belangen van oligarchen en oorlogsstokers.

Er moet zo snel mogelijk een conferentie voor vrede, veiligheid en samenwerking in Europa samenkomen die alle partijen rond de tafel brengt, om te zorgen voor de-escalatie en een diplomatieke oplossing voor het conflict. Die onderhandelingen kunnen gebeuren op basis van de principes van de slotakte van de Helsinki-akkoorden van 1975 en van het Handvest van Parijs van 1990 (bij het verdwijnen van het Oostblok). Dat proces moet uitmonden in een nieuwe, gezamenlijke veiligheidsorde voor Europa.

Wij vragen gerichte sancties die in de eerste plaats de oligarchen, het kapitalistische grootbedrijf en de financiers van de oorlog in Rusland treffen, we keren ons tegen sancties die de burgerbevolking treffen.

Wij verzetten ons tegen elke verdere escalatie van het conflict en tegen elk verder militair opbod, dus ook tegen het leveren van militaire steun aan de vechtende partijen. Wij verwerpen het grenzeloos cynisme en de intellectuele oneerlijkheid om op kap van de oorlog en de ellende in Oekraïne ook een binnenlandse oorlogstaal te hanteren, met als enig doel de vredesbeweging te verzwakken en de oorlogstrom verder te doen klinken.

Het is belangrijk dat er hulp komt voor alle getroffen mensen in het oorlogsgebied en er snelle humanitaire hulp op touw wordt gezet voor alle vluchtelingen uit Oekraïne.