Mobiliseer mee om van 8 mei opnieuw een feestdag te maken

Op 8 mei 1945 tekende nazi-Duitsland de onvoorwaardelijke overgave. Het einde van een verschrikkelijke oorlog en de fascistische barbarij. Het is een van de belangrijkste data in de geschiedenis. Mobiliseer jij mee om van 8 mei opnieuw een feestdag te maken? Dat kan door je aan te sluiten bij de 8 meicoalitie en door op 8 mei 2022 om 11u00 naar het Fort van Breendonk te komen.

vrijdag 15 april 2022

Mobiliseer mee om van 8 mei opnieuw een feestdag te maken

Tientallen miljoenen mensen werden tijdens WO II vermoord, omdat ze Joods waren, Slavisch, communist, homoseksueel, syndicalist, mindervalide, progressieve christen ...

Als reactie op de gruwel van het fascisme werd de Universele Verklaring van de rechten van de Mens opgesteld, groeiden de stelsels van sociale zekerheid, werd de dekolonisatiebeweging versterkt en werden antisemitisme en racisme benoemd als een misdadige leer die leidt tot geweld en terreur.

Vrije dag voor scholen en administratie

“Tot 1974 kregen de schoolkinderen in België vrijaf op 8 mei. Dat had een opstap kunnen zijn naar een veralgemeende officiële feestdag, maar het toenmalige nationale ministerie van Onderwijs schafte die vrije dag af.” Dat schrijft Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de bevrijding in een opinie in de krant De Morgen. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste weliswaar in 2007 om 8 mei als feestdag te nemen, maar de scholen hebben er geen vrijaf en ook vele administraties blijven doorwerken. Er valt, kortom, in België niet veel te beleven op 8 mei. Business as usual”, vervolgt de historicus. Hij pleit ervoor om van 8 mei een officiële feestdag te maken. In Frankrijk is het een vrije dag en ook het Verenigd Koninkrijk viert rond 8 mei bevrijdingsdag.

Extreemrechts ontmaskeren

Overal in de wereld worden extreemrechtse krachten opnieuw groot. Ook in ons land, waar ze in 2024 lokaal of op Vlaams niveau aan de macht willen komen. De dreiging is reëel en kadert in een algemeen klimaat van verrechtsing. Sociaal overleg wordt afgebouwd, armoede en uitbuiting nemen toe, de democratische ruimte wordt beperkt, de positie van de vakbonden staat onder druk, het stakingsrecht wordt afgebouwd en het principe van de scheiding der machten uitgehold. De racistische ideologie van “Eigen volk eerst” krijgt meer aanhang. Racisme, seksisme en homofobie nemen toe, mensenrechten worden in vraag gesteld en aan voorwaarden verbonden.

Ondertussen wordt er bespaard op sociale voorzieningen en openbare diensten, waardoor mensen aan de onderkant van de sociale ladder het steeds moeilijker krijgen. Extreemrechts maakt hen wijs dat hun problemen – denk aan de explosie van de energiefacturen, de werkdruk, de wooncrisis, ... – kunnen opgelost worden door België te splitsen of mensen van vreemde origine te discrimineren. Dat racisme komt het establishment goed uit. Mensen onderaan de ladder tegen elkaar opzetten, houdt de verantwoordelijken aan de top buiten schot. Verdeel en heers. De werkende klasse verdelen in functie van de belangen van het grootbedrijf en de allerrijksten. Dit klimaat van verrechtsing kan leiden tot fascisme. We mogen dat niet laten gebeuren. 8 mei herdenken maakt mensen bewust van het gevaar.

Verzetsmensen eren

In België was het Onafhankelijkheidsfront (OF) tijdens WO II de belangrijkste verzetsorganisatie. Het werd opgericht op 15 maart 1941, op initiatief van de toenmalige Kommunistische Partij van België. Het bracht verzetsorganisaties met verschillende politieke strekkingen samen. Een van hun grootste verdiensten was het in veiligheid brengen van duizenden Joden, waaronder meer dan tweeduizend kinderen.

Duizenden verzetsmensen lieten het leven of werden door de strijd getekend. Het herdenken van 8 mei is het antifascisme in ere herstellen. Waar wordt nog verteld over Piet Akkerman, de Antwerpse communist die stakingen leidde in de diamantsector en als antifascist het leven liet bij de Internationale Brigades in Spanje? Of over Gilberte Borgers, die tijdens de bezetting vrouwenstakingen organiseerde en door de nazi’s onthoofd werd?

Zorg dat deze geschiedenis zich nooit meer herhaalt

Het is tijd om extreemrechts opnieuw te “abnormaliseren”, te ontmaskeren en te bestrijden. Het fascisme heeft geleid tot misdaden tegen de menselijkheid, tot concentratiekampen voor vakbondsmensen, marxisten, socialisten, zigeuners, holebi’s, transgenders en alle andersdenkenden. Het heeft geleid tot de genocide op zes miljoen joden, tot de moord op meer dan twintig miljoen mensen in het oosten van Europa en een misdadige oorlog met zestig miljoen doden. Ellen De Soete, dochter van verzetslieden, zei op 8 mei 2021 bij de bloemenhulde bij het Fort Van Breendonk: “Dat jong en oud inziet waar haat en tweestrijd toe kan leiden en wat een lelijk beest fascisme eigenlijk is. Want enkel wanneer je je verleden, je geschiedenis goed kent en we waakzaam blijven over onze grondwettelijke vrijheden, pas dan kan men in de toekomst de juiste keuzes maken, zodat deze vreselijke geschiedenis zich nooit, maar dan ook nooit meer herhaalt!”

8 meicoalitie mobiliseert voor grote herdenking op 8 mei 2022 om 11u aan het Fort van Breendonk

Samen met een brede waaier organisaties, waaronder de twee grote vakbonden ABVV en ACV, personaliteiten als Tom Lanoye, Reginald Moreels, Herr Seele en middenveldorganisaties als de Vrouwenraad en 11-11-11, lanceerde Ellen De Soete, kind van het verzet, de 8-meicoalitie. Hun doel is om van 8 mei, de dag van de bevrijding, opnieuw een officiële feestdag te maken. Om die eis kracht bij te zetten organiseert de 8-meicoalitie op zondag 8 mei 2022 om 11u00 een grote herdenking bij het Fort van Breendonk. Het is meer dan ooit nodig om daar met velen aanwezig te zijn.

Meer info over de 8 meicoalitie vind je op 8meicoalitie.be
Je kan het initiatief volgen op facebook.com/8meicoalitie en twitter.com/8meicoalitie en mee mobiliseren voor het event.

Meer weten over fascisme, WO II en het verzet?

Het Fort van Breendonk

Het Fort van Breendonk in Willebroek, twintig kilometer ten zuiden van Antwerpen, werd tijdens WO II door de Duitse bezetter gebruikt als “opvangkamp” voor dissidenten, verzetslieden en Joden. Vandaag is het Fort ingericht als nationaal gedenkteken en museum. Je leert er over de gruwel van de Duitse bezetting en waartoe racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid en extreem nationalisme kunnen leiden. Het Fort is elke dag open en ontvangt ook scholen en groepen.

Info op www.fortbreendonk.be

Kazerne Dossin

Kazerne Dossin in Mechelen, een militair gebouw uit de 18de eeuw, was tijdens WO II voor meer dan 25.000 Belgische en Noord-Franse Joden en Zigeuners de wachtkamer van de dood. Van hier werden ze per trein gedeporteerd naar de vernietigingskampen. In de historische kazerne is vandaag het Memoriaal ondergebracht, een serene en aangrijpende plek van herdenking. Het museum naast de kazerne vertelt het verhaal van de Holocaust in België. Kazerne Dossin is alle dagen behalve woensdag open. Voor kinderen is er een interactief belevingsparcours.

Info op www.kazernedossin.eu

 

Lees meer over de antifascistische strijd in het congresboek van de PVDA. Te bestellen (6 euro) via www.pvdashop.be