We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Na wijziging regels rond langdurig zieken onder druk van PVDA: welke responsabilisering komt er voor bedrijven?

Frank Vandenbroucke zegt te willen terugkomen op de criteria voor het responsabiliseren van bedrijven in het dossier van de langdurig zieken. De minister geeft toe dat het voorstel op dit moment te soepel is.

maandag 18 oktober 2021

Na wijziging regels rond langdurig zieken onder druk van PVDA: welke responsabilisering komt er voor bedrijven?

“De minister doet al een stap achteruit maar moet nu wel duidelijkheid scheppen”, vindt Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA-fractie in het federaal parlement. “De vraag is of Vooruit met het nieuwe voorstel terug naar de onderhandelingstafel moet trekken met de andere Vivaldi-partijen. Voor ons is het cruciaal dat bedrijven de oorzaken van langdurige ziekte gaan aanpakken, zoals werkdruk en flexibilisering.”

Vorige week kondigde de regering aan dat er een plan zou komen rond langdurig zieken, met een responsabilisering van alle betrokkenen. Volgens oppositiepartij PVDA dreigde dat alvast voor de grote bedrijven dode letter te blijven. Enkel bedrijven die drie keer meer langdurig zieken tellen dan hun sectorgemiddelde én vijf keer meer dan het nationaal gemiddelde zouden geresponsabiliseerd worden. “Het voorstel van Vandenbroucke is er één van twee maten en twee gewichten,” zegt Raoul Hedebouw. “De sancties voor werknemers komen er zeker, terwijl de responsabilisering van bedrijven een maat voor niets dreigt te worden. In het parlement antwoordde de minister mij dat de werkgevers wel op hun verantwoordelijkheid gewezen zouden worden. Klopt niet, moet hij nu zelf toegeven.” PVDA blijft zich verzetten tegen de sancties voor werknemers, die 2,5% van hun uitkering kunnen verliezen. De partij vindt dat beschuldigend en haalt aan dat geen enkele studie aantoont dat zulke sancties tot betere resultaten zouden leiden.

Raoul Hedebouw wil dat Vandenbroucke nu snel duidelijkheid schept over wat beslist is. “Onder druk van onze oppositie moet hij zijn criteria herzien. Daarbij is het maar de vraag of het plan nu heronderhandeld moet worden binnen Vivaldi. De regering is akkoord gegaan met het voorstel van Vandenbroucke mét de zeer strikte criteria rond bedrijven. Die zijn ook opgenomen in de begrotingsnota. Binnen deze coalitie staan niet alle partijen te springen om werkgevers effectief te responsabiliseren. Toch is dat essentieel. We moeten kijken naar de oorzaken van deze epidemie, waardoor er intussen al een half miljoen langdurig zieken zijn in ons land. De bedrijven hebben daar een belangrijke rol in, want het is de werkgever die vaak werkdruk en flexibilisering oplegt. Om uitval te voorkomen, moeten die dus aangespoord worden om de oorzaken aan te pakken.”