Nog meer besparen op de pensioenen is sociaal onhaalbaar

België investeert de helft tot een kwart minder in haar pensioenen dan Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken en Portugal. Het is dan ook geen toeval dat wij nog steeds de laagste pensioenen hebben van West-Europa. De beperkte verhoging van het minimumpensioen verandert daar niets aan.

maandag 13 februari 2023

Nog meer besparen op de pensioenen is sociaal onhaalbaar

“Nog eens twee miljard extra besparen op de pensioenen is sociaal onhaalbaar”, zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. De nieuwe pensioenvoorstellen van Karine Lalieux (PS) vallen bij de linkse partij dan ook op een koude steen.

“Slechts 55 procent van vrouwen geraakt vandaag aan de 42 vereiste loopbaanjaren om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen vóór de leeftijd van 65 jaar. Het voorstel om die voorwaarden nóg strenger te maken – zoals 208 in plaats van 104 gewerkte dagen om een jaar te laten meetellen – zal die vrouwen extra hard raken”, vertelt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “Tal van vrouwen werken immers deeltijds, om zorg- en huishoudtaken naast het werk te kunnen opnemen.”

Naast de maatregelen die langer werken moeten stimuleren, zijn er ook maatregelen die verder knippen in de omvang van de pensioenen. Zo zou de pensioenbonus verder worden ingeperkt en de welvaartsvastheid verdwijnen voor een aantal ambtenaren. Er zou ook geen oplossing komen voor de zware beroepen.

“De beloofde uitzonderingen bij de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar zijn volledig van tafel verdwenen. Poetsvrouwen, zorgwerkers, bouwvakkers, metaalarbeiders, mensen met wisselende shiften en tal van anderen met een zwaar beroep zijn opgewerkt na 40 jaar”, aldus Hedebouw. “Het is onaanvaardbaar om geen uitzonderingen te voorzien.”

De PVDA vraagt respect voor wie zijn leven lang hard gewerkt heeft. Zij eist een bijzondere regeling voor de zware beroepen en het behoud van het recht op vervroegd pensioen vanaf 60 jaar na 40 gewerkte jaren. “Wie klaagt over de onbetaalbaarheid van de pensioenen, moet stoppen met de sociale bijdragen af te breken”, besluit Kim De Witte.