Onaanvaardbaar loonakkoord: grootbedrijf maakt 36 miljard euro winst en toch blokkeert Vivaldi alle lonen

De Vivaldi-regering heeft zonet beslist vast te houden aan de structurele blokkering van de lonen in ons land. "De regering ontneemt de hele werkende klasse alle vrijheid om te onderhandelen over haar rechtmatige deel van de koek. Dat op een moment dat de 5.000 grootste bedrijven in België hun winst verdubbelden tot 36 miljard euro. Dan alle lonen blokkeren op 0,0% is onrechtvaardig en in tijden van koopkrachtcrisis ook helemaal onverantwoord. De regering legt de eisen van de werknemers en hun vakbonden koeltjes naast zich neer", reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw.

maandag 28 november 2022

Onaanvaardbaar loonakkoord: grootbedrijf maakt 36 miljard euro winst en toch blokkeert Vivaldi alle lonen

De beloofde consumptiecheques noemt Hedebouw totaal ontoereikend: “De regering denkt met een paar one shot mini-cheques de mobilisatie te kunnen sussen. Hypothetische cheques bovendien, want vorig jaar kreeg slechts de helft van de werknemers ze, en dat voor een bedrag van nog geen 11 euro per maand. Meer dan een aalmoes kan je die cheques dan toch niet noemen, als je weet dat het grootbedrijf ondertussen de hoogste winstmarges ooit haalt?”.

De linkse partij vindt dat de regering de logica beter omdraait en de prijzen blokkeert, niet de lonen. Raoul Hedebouw: “De hoge energieprijzen zijn de motor achter de inflatie en duwen zelfstandigen en kleine bedrijven kopje onder. Maandenlang speelde de regering verstoppertje achter Europa. Nu het Europees prijsplafond een lachertje is gebleken, is het tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid neemt en de energieprijzen zelf blokkeert. Dat zou pas zuurstof geven aan de hele economie”. 

Wat de lonen betreft, vraagt de PVDA de minister van werk…niets te doen. “Wij roepen minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) op om geen Koninklijk Besluit te ondertekenen dat de lonen blokkeert. Zo komt hij meteen tegemoet aan de meer dan gerechtvaardigde eis van de vakbonden om vrij te kunnen onderhandelen over de brutolonen. Dat de regering maar eens probeert uit te leggen waarom dat niet zou mogen in grote bedrijven die ondanks de crisis toch nog enorme winsten boeken”, besluit Raoul Hedebouw.