Onuitgegeven debat over burgerwet rond minimumpensioen in Kamer: “Voorstellen van regering voldoen niet”

Het voorstel, dat door meer dan 180.000 burgers werd ondertekend, pleit voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto na een loopbaan van 40 jaar. Volgens de indieners volstaan de huidige pensioenplannen van de regering niet. Het pensioenbedrag is te laag (het zou nu eerder minimaal 1.670 euro netto moeten bedragen) en de voorwaarde dat je 45 jaar loopbaan moet kunnen voorleggen, is voor velen onhaalbaar.

woensdag 30 maart 2022

Onuitgegeven debat over burgerwet rond minimumpensioen in Kamer: “Voorstellen van regering voldoen niet”

Een primeur vanmiddag in de Kamer. Op het spreekgestoelte geen bekende gezichten, maar drie gewone burgers die het woord namen. Dorian Burnotte, Cindy Eykens en Patricia Van Walle verdedigden voor de allereerste keer in de geschiedenis van het parlement een burgerwet.

Het burgerinitiatief werd al in 2019 ingediend en kwam er met steun van de PVDA. Dat het nu pas besproken kon worden, heeft wel wat gevolgen, menen de initiatiefnemers. Het leven is intussen een pak duurder geworden. De inflatiecijfers (in maart 2022 nog meer dan 8%) tonen dat duidelijk aan. Dus volstaat de 1.500 euro niet meer vandaag. Het bedrag zal al zeker zeker niet volstaan in 2024, het jaar waarin het regeerakkoord ambieert om die 1.500 euro netto minimumpensioen te halen.

De ondertekenaars kaartten ook de carrièrevoorwaarden aan. Momenteel moet je 45 jaar loopbaan kunnen voorleggen om aanspraak te kunnen maken op het minimumpensioen. Negen op de tien vrouwen komt niet aan die voorwaarde, klonk het. De initiatiefnemers namen ook het beleid van de voorbije jaren op de korrel, dat net strenger zou omspringen met pensioenrechten.

“De vraag is: hoe zorgen we ervoor dat ouderen menswaardig kunnen leven”, zegt Sofie Merckx, fractieleider van de PVDA in de Kamer. “Om volwaardig deel te nemen aan de samenleving zou het bedrag in 2024 volgens de huidige inflatiecijfers 1.670 euro netto moeten bedragen. Een verschil van 170 euro per maand.”

Voor Dorian is het duidelijk: “Kijk, voor ons is het heel helder: 1.500 euro volstaat niet meer om als gepensioneerde goed van te leven. Dat bedrag moet aangepast worden aan de inflatie. Dat is wat wij hier vragen aan de politici.”