Ook Nationale Bank zet licht op groen voor afromen overwinsten energiesector: “Na 9 maanden treuzelen is het tijd dat de regering bevalt”

De PVDA roept de federale regering op onmiddellijk werk te maken van het afromen van de overwinsten in de energiesector, nu ook de Nationale Bank van België zich positief heeft uitgesproken voor een overwinstentaks. 

donderdag 16 juni 2022

Ook Nationale Bank zet licht op groen voor afromen overwinsten energiesector: “Na 9 maanden treuzelen is het tijd dat de regering bevalt”

“Al sinds het begin van de crisis wijzen wij op de enorme overwinsten die in de energiesector geboekt worden. Ons voorstel om ze te belasten ligt al 3 maanden op tafel in het parlement. Nu ook de Nationale Bank, na de Europese Commissie en energiewaakhond CREG, het licht op groen zet, kan de regering zich na 9 maanden rondjes draaien niet langer verstoppen”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens. De PVDA vraagt dat de regering de knoop morgen op de ministerraad doorhakt.

In het rapport verwijst de Nationale Bank van België expliciet naar de overwinsten van de Belgische kerncentrales. Volgens de PVDA-studiedienst boekt Engie-Electrabel met de kerncentrales minstens 2,6 miljard euro éxtra winst dankzij de hoge energieprijzen. De Nationale Bank schrijft dat het afromen van die overwinsten ‘zinvol’ en ‘opportuun’ is. De PVDA stelt voor om de de opbrengsten van de overwinstentaks te gebruiken om de energieprijzen te blokkeren. 

“De vraag is of de regering nu eindelijk haar verantwoordelijkheid gaat opnemen. Of gaan ze de bal nog eens doorspelen en nieuwe adviezen inwinnen?”, werpt Peter Mertens (PVDA) op. “Al van begin dit jaar zegt de regering dat ‘niemand zich mag verrijken in deze energiecrisis’. Het blijft tot de dag van vandaag bij woorden.”

De regering vroeg in eerste instantie verschillende adviezen bij energieregulator CREG en schakelde ook de Nationale Bank in. Ondertussen werd beslist te wachten op een Europees initiatief, dat nooit kwam. 

“Wij dienden uiteindelijk zelf een wetsvoorstel in omdat de regering rondjes blijft draaien. Dat voorstel kan dienen als basis voor het uitwerken van een overwinstentaks. Zowel Italië als het Verenigde Koninkrijk hebben al een overwinstentaks ingevoerd. Het bewijs dat het vooral een kwestie is van politieke wil”, besluit Peter Mertens.