Overwinsten grote energiebedrijven afromen om factuur te verlagen: ons wetsvoorstel ligt op tafel

Nu de Vivaldi-regering eindelijk de bocht lijkt te nemen voor een algemene btw-verlaging op elektriciteit en gas, dient PVDA een wetsvoorstel in om deze maatregel te financieren met de overwinsten die energiemultinationals momenteel boeken dankzij de hoge energieprijzen. De linkse partij wil zo ook de energieprijzen bevriezen op een veel lager niveau dan vandaag, zoals Frankrijk dat gedeeltelijk deed voor de elektriciteitsprijzen.

donderdag 10 maart 2022

Overwinsten grote energiebedrijven afromen om factuur te verlagen: ons wetsvoorstel ligt op tafel

“Vandaag ontsnapt bijna niemand meer aan de exploderende energiefacturen die honderdduizenden gezinnen in armoede dreigen te storten. Een algemene btw-verlaging waar wij als PVDA nu al maanden campagne voor voeren, komt dan ook geen minuut te vroeg. Er kan voor ons wel geen sprake van zijn dat de gezinnen zélf voor de financiering ervan moeten opdraaien, via een verhoging van de accijnzen. Ons voorstel is duidelijk: stuur de rekening naar de energiereuzen die dankzij de hoge energieprijzen een recordbedrag aan overwinsten binnenrijven”, stelt PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

In het wetsvoorstel van de PVDA, dat vandaag, donderdag 10 maart, in De Kamer in overweging genomen wordt, krijgt de CREG elk jaar de opdracht de overwinsten in de energiesector precies in kaart te brengen, om deze vervolgens volledig af te romen. “De energiewaakhond CREG zette vorige maand het licht al op groen om de overwinsten via een bijzondere taks af te romen. Vorige week was het de beurt aan het Internationaal Energieagentschap IEA om het voorstel extra wind in de zeilen te zetten. Het IEA schat de overwinsten in de Europese Unie op 200 miljard euro en roept de lidstaten op om deze in te zetten om de energiefactuur van de gezinnen te verlagen”, aldus Peter Mertens.

Met haar wetsvoorstel geeft de PVDA de regering de perfecte voorzet om haar eigen beloftes na te komen. “De regering stelt al maanden dat niemand zich tijdens deze crisis mag verrijken. Het is hoog tijd om deze mooie woorden om te zetten in daden. Wie krijgt het nog uitgelegd dat private aandeelhouders slapend rijk worden, terwijl steeds meer gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgen?”, gaat Mertens verder. De PVDA-studiedienst berekende dat Electrabel in de periode 2021-2024 2,6 miljard extra winst zal boeken. De energiemultinational bracht zelf naar buiten dat het vorig jaar alleen al inderdaad 1 miljard extra winst boekte met haar kerncentrales.

Volgens de linkse partij is een permanente btw-verlaging op elektriciteit en gas een eerste noodzakelijke stap. “Dit moet de gezinnen onmiddellijk de nodige financiële ademruimte bieden. Maar er is meer nodig om de exploderende energieprijzen het hoofd te bieden. Een blokkering van de energieprijzen op Europees niveau dringt zich steeds meer op. Ook daar moet gekeken worden naar een bijzondere bijdrage van de energiemultinationals die zich rijk rekenen”, besluit Peter Mertens.

Teken de petitie