Oxfam-rapport over ongelijkheid: de rijken belasten is meer dan ooit noodzakelijk

Een vermogensbelasting is dringend nodig. Dat stelt de PVDA nadat Oxfam vandaag zijn “Survival-of-the-richest”-rapport publiceerde. “De kloof wordt steeds dieper tussen de rijken die rijker worden en de armen die armer worden”, reageert Raoul Hedebouw, voorzitter van de linkse partij. “Dat geldt voor de wereld, maar ook in België. In 2000 telde ons land slechts één miljardairsfamilie, vandaag zijn het er 37. Samen bezitten ze een totaal vermogen van 96 miljard euro, dus bijna 100 miljard. In plaats van de werkende klasse en mensen met een uitkering aan te vallen, moeten die vermogens geactiveerd worden.”

maandag 16 januari 2023

Oxfam-rapport over ongelijkheid: de rijken belasten is meer dan ooit noodzakelijk

“De miljonairstaks was één van onze allereerste wetsvoorstellen, toen Raoul Hedebouw en ik in 2014 in de Kamer verkozen werden”, brengt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees in herinnering. Van Hees is vandaag ondervoorzitter van de Kamercommissie Financiën. “Ons wetsvoorstel is vandaag nog altijd brandend actueel."

"Ons wetsvoorstel ligt momenteel op tafel in de bevoegde commissie. Op mijn uitnodiging wordt Arthur Apostel uitgenodigd voor een hoorzitting op dinsdag 24 januari. Oxfam haalt zijn studie aan in haar rapport”, haalt Van Hees aan. “Zijn academisch werk is bijzonder interessant en innovatief om de vermogenskloof in België te kunnen meten, evenals het rendement van een belasting op grote vermogens."

Het werk van Arthur Apostel bevestigt de ramingen die de PVDA al jarenlang uitvoert. Uit die ramingen blijkt dat een reële belasting van de grootste vermogens enkele miljarden euro's zou opbrengen. Afhankelijk van het scenario noemt de studie van Apostel opbrengsten van 5,9 tot 43,1 miljard euro. Dat overtreft de verwachtingen van de linkse partij.

Dezelfde studie komt met cijfers over de indrukwekkende ongelijkheid in België: de rijkste 1% bezit evenveel als de 74% minst rijken.

"De regering bereidt een belastinghervorming voor", besluit Marco Van Hees. "Het zou onbegrijpelijk zijn als deze hervorming geen belasting op de grootste vermogens zou omvatten."

Link naar het wetsvoorstel van de PVDA: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0397/55K0397001.pdf