Parlement bespreekt wetsvoorstel-Mertens: “Room overwinsten in energiesector af om de prijzen te bevriezen”

Deze namiddag bespreekt de Kamercommissie Energie het wetsvoorstel-Mertens dat een bijzondere taks wil invoeren op de overwinsten in de energiesector. Met het voorstel zet de linkse partij verder druk op de federale regering om bijkomende maatregelen te nemen om de energiefactuur te verlagen.

dinsdag 19 april 2022

Parlement bespreekt wetsvoorstel-Mertens: “Room overwinsten in energiesector af om de prijzen te bevriezen”

“De regering belooft al maanden dat “niemand zich mag verrijken in deze energiecrisis”, maar een concreet initiatief blijft tot op vandaag uit. Mensen die vandaag worden geconfronteerd met peperdure energiefacturen kunnen niet blijven wachten. Er is vandaag actie nodig om de gezinnen de nodige financiële ademruimte te bieden”, zegt Peter Mertens, PVDA-volksvertegenwoordiger en hoofd-indiener van het wetsvoorstel.

Voor het afromen van de overwinsten speelt de federale regering de bal steevast door naar de Europese Commissie. “Diezelfde Commissie legt het initiatief dan weer bij de lidstaten. Ze hebben de nationale overheden al tot twee keer toe opgeroepen om de overwinsten in de energiesector af te romen en de inkomsten te gebruiken om de energiefactuur van gezinnen te verlagen. Fiscaliteit is immers een nationale bevoegdheid. Het heen-en-weer-gepingpong mag stilletjes aan stoppen”, gaat Mertens verder. “Hoe lang gaan we de aandeelhouders van Engie-Electrabel nog slapend rijk laten worden op de kap van de gezinnen?”

Het Internationaal Energieagentschap IEA schat de overwinsten in de Europese Unie op 200 miljard euro. In ons land berekende de PVDA-studiedienst dat Electrabel in de periode 2021-2024 2,6 miljard extra winst zal boeken. De CREG op haar beurt bevestigde de berekeningen van de PVDA en oppert in haar rapport zelf de mogelijkheid van een “aanvullende uitzonderlijke bijdrage”.

De PVDA wil de opbrengst van de taks op de overwinsten inzetten voor een permanente verlaging van de btw op elektriciteit en gas. “Maar het is vandaag duidelijk dat meer nodig is om de exploderende energieprijzen het hoofd te bieden. De verlaging van de btw zal niet volstaan om deze stijgingen te compenseren. Er is een meer diepgaande ingreep nodig, de prijzen moeten worden bevroren op een veel lager niveau dan vandaag”, besluit Peter Mertens.