Pensioenen en zware beroepen: Werken tot 67? Niet met ons!

Het akkoord van de regering De Croo zwijgt in alle talen over de mogelijkheden voor vervroegd pensioen voor zware beroepen. "Dat is het toppunt", zegt PVDA-voorzitter en kamerlid Peter Mertens. “We ontvangen daarover veel kwade berichten. We willen zo snel mogelijk de nieuwe minister van Pensioenen, Karin Lalieux, horen in de Commissie Sociale Zaken."

dinsdag 6 oktober 2020

Pensioenen en zware beroepen: Werken tot 67? Niet met ons!

Voor de PVDA is de bijna afwezigheid van oplossingen voor de eindeloopbaan onaanvaardbaar. "De werknemers worden dubbel gestraft”, aldus Mertens. “Een eerste keer omdat ze moeten werken tot 67 jaar. Links had nochtans een breekpunt gemaakt van de terugkeer van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Een tweede keer omdat er niets is voorzien voor de zware beroepen. Dat stond nochtans wel nog op de agenda van de regering Michel. De regering De Croo heeft zelfs niet meer het voornemen om dit aan te pakken. Het is nochtans zeer dringend. De levensverwachting in goede gezondheid van werknemers zonder diploma hoger onderwijs is 17 jaar korter dan die van werknemers met een universitair diploma."

Volgens de liberalen zouden oplossingen voor de eindeloopbaan te veel geld kosten. “Een gebrek aan respect”, vindt de PVDA-voorzitter. "Je kan niet enerzijds de helden die ons land in moeilijke tijden draaiende houden applaus geven en anderzijds diezelfde helden dwingen om te werken tot ze eronderdoor gaan."

"Telkens een oudere kan uitblazen, kan een jongere aan de slag"

De PVDA wil de uitvoering van een 65-60-55-plan, dat ook door veel vakbondscentrales wordt gesteund. "Dat plan geeft alle werknemers die het niet meer aankunnen ademruimte”, legt Mertens uit. “We willen de terugkeer naar de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, recht op vervroegd pensioen op 60 jaar na een loopbaan van 40 jaar en  landingsbanen vanaf 55 jaar die het mogelijk maken om langer te kunnen werken. Deze maatregelen zijn niet enkel goed voor de gezondheid, ze helpen ook jongeren die een baan zoeken. Telkens een oudere kan uitblazen, kan een jongere aan de slag", besluit Mertens. 

De linkse partij dringt er tenslotte op aan dat het werk dat de vakbonden leverden met betrekking tot het bepalen van de criteria voor zware beroepen als grondslag moet dienen voor de herinvoering van het recht op vervroegd pensioen vanaf 58 jaar voor mensen met een zwaar beroep.