PVDA bekomt dat pandemiewet voor derde keer naar Raad van State wordt gestuurd

Woensdag sprak de PVDA zich in de plenaire vergadering van het parlement opnieuw uit tegen de pandemiewet van de regering. Nabil Boukili, volksvertegenwoordiger voor de linkse partij, vroeg en verkreeg dat de tekst andermaal naar de Raad van State wordt gestuurd.

woensdag 30 juni 2021

PVDA bekomt dat pandemiewet voor derde keer naar Raad van State wordt gestuurd

De reden voor dit verzoek? De regering deed aanpassingen aan het voorontwerp, en de Raad van State heeft zich nog niet kunnen uitspreken over die nieuwe wijzigingen.

“Wij vragen dat de Raad van State zich kan buigen over de nieuwe bepalingen”, zegt Nabil Boukili. “Het huidige ontwerp voorziet bijvoorbeeld in de mogelijkheid om zorgpersoneel op te vorderen. Dat is een nieuwigheid die niet in het voorontwerp stond.”

De PVDA wil een echt debat over deze nieuwe bepaling op gang brengen. Vorig jaar was er immers al veel verontwaardiging toen toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block van plan was om het zorgpersoneel op te vorderen. De linkse partij wijst erop dat ze principieel tegen de gehele pandemiewet gekant is, maar dat ze op dit punt amendementen indient om het debat te voeren.

“In een eerste amendement vragen we om de opvorderingen gewoon af te schaffen. Deze bepaling op zich is onaanvaardbaar. Daarnaast dienden we twee andere amendementen in om opnieuw verplicht sociaal overleg in te voeren in het kader van de gekozen maatregelen. Het is ondenkbaar dat een wet toelaat aan de regering om arbeidsvoorwaarden te wijzigen zonder dat de vertegenwoordigers van de werkende mensen daarover geraadpleegd zijn”, aldus Nabil Boukili.

Na de beslissing van de plenaire zitting van woensdag 30 juni zal de Raad van State dus een derde advies over het wetsontwerp moeten uitbrengen. “Een wetsvoorstel dat globaal gezien ondemocratisch, oneerlijk en inefficiënt blijft”, besluit Nabil Boukili.