PVDA dient begrotingsamendement in voor btw-verlaging energie naar 6%

Minister van begroting Clarinval (MR) wees vanmorgen de PVDA terecht om geen "populistische amendementen zoals de BTW-verlaging op energie" in te dienen. PVDA-voorzitter Peter Mertens noemt die oproep “provocatorisch”.

dinsdag 3 maart 2020

PVDA dient begrotingsamendement in voor btw-verlaging energie naar 6%

Mertens: “Wat een misprijzen voor de 400.000 gezinnen (!) in ons land die riskeren in energie-armoede te komen. De elektriciteitsprijzen zijn de laatste tien jaar met 66% gestegen. Steeds meer mensen hebben het moeilijk. Dat is de realiteit, en men moet in de Wetstraat eens stoppen om daarmee te spotten.”

Op woensdag 11 maart behandelt de Kamercommissie Financiën het wetsontwerp over de voorlopige twaalfden. De PVDA zal er een begrotingsamendement indienen om de btw op energie naar 6% te verlagen. “Natuurlijk zullen wij een amendement indienen op de voorlopige twaalfden om btw op energie te verlagen naar 6%. Een elektriciteitsfactuur is geen taksfactuur. Hef de belastingen waar ze moeten geheven worden. Wij zullen ook ons voorstel activeren om de meerwaarde op aandelen correct te belasten”, aldus Peter Mertens.

2007 was het jaar van de volledige liberalisering van de energiemarkt. Sindsdien zijn de elektriciteitsprijzen met 66% gestegen, d.w.z. twee keer meer dan de stijging van de kosten van levensonderhoud. Voor kleine verbruikers en voor degenen die met elektriciteit verwarmen, zijn de prijzen nog veel meer gestegen (105% voor laatstgenoemden).

De kosten van een btw-verlaging voor elektriciteit bedragen ongeveer 600 miljoen euro. De PVDA biedt budgettaire alternatieven om dit bedrag te compenseren. "We hebben een wetsvoorstel om de vrijstelling van meerwaarde op aandelen af te schaffen aldus Mertens. "Dit kan tussen de 1 en 2 miljard per jaar opleveren. De regering beweerde dat haar hervorming van de vennootschapsbelasting fiscaal neutraal zou zijn, een einde zou maken aan de fiscale mazen in de wet en een minimum belastingtarief van 7,5% procent zou vaststellen. Ze bleken drie keer fout te zijn. De vrijstelling van meerwaarde op aandelen is zelfs verhoogd, aangezien de hervorming de kleine symbolische belasting van 0,412% heeft afgeschaft. Daardoor is de vrijstelling verhoogd tot 100%".