PVDA dient opnieuw wetsvoorstel in om abortus uit het strafwetboek te halen en vraagt om de spoedbehandeling

De PVDA zet het gezamenlijk wetsvoorstel over abortus, dat in 2019 door 8 partijen werd meeondertekend, weer op de agenda.

donderdag 30 juni 2022

PVDA dient opnieuw wetsvoorstel in om abortus uit het strafwetboek te halen en vraagt om de spoedbehandeling

De partij zal aanstaande donderdag in de plenaire vergadering van het Parlement vragen dat het voorstel met spoed wordt behandeld. Ze roept de verschillende partijen die opkomen voor de rechten van de vrouw op om de daad bij het woord te voegen en het verzoek te ondersteunen. Het wetsvoorstel beoogt om in België abortus uit het strafrecht te halen, de termijn te verlengen tot 18 weken en de bedenktijd te verkorten tot 48 uur.

De beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten vormt een ernstige bedreiging voor het recht op abortus. Er komen dan ook reacties en verontwaardiging van over de hele wereld. De PVDA verzoekt van haar kant de partijen die het wetsvoorstel meeondertekend hebben om er eindelijk over te stemmen. Het gemeenschappelijke wetsvoorstel zit namelijk al sinds de vorming van de regering in de ijskast. "De vreselijke politieke spelletjes die zijn gespeeld met vrouwenrechten moeten rechtgezet worden. Het recht op abortus hier in België verbeteren vormt het beste antwoord op de aanval van conservatief rechts op vrouwenrechten", zegt Sofie Merckx, fractievoorzitter van de PVDA in het federaal parlement.

Het recht op abortus bestaat in ons land dankzij de feministische strijd, maar de strijd is verre van gestreden. Elk jaar worden bijna 500 Belgische vrouwen gedwongen om naar Nederland te gaan om een abortus te laten uitvoeren als ze langer dan 12 weken zwanger zijn. Ze moeten daarvoor veel geld betalen. Het is onze plicht om hoogwaardige en toegankelijke zorg te bieden aan al deze vrouwen die bijzonder kwetsbaar zijn", aldus volksvertegenwoordiger en arts Sofie Merckx.

De authentiek linkse partij benadrukt dat ze zich zal blijven inzetten voor het recht op abortus en tot het einde zal gaan om België aan de kant van de vooruitgang te zetten.