PVDA dient wetsvoorstel in om van 8 mei officiële feestdag te maken

“Op 8 mei 1945 tekende nazi-Duitsland de onvoorwaardelijke overgave. Wij steunen het idee om van 8 mei, de verjaardag van de overwinning op het fascisme, een officiële feestdag te maken, om te herdenken en om te waarschuwen. Want het fascisme is niet weg. Het kan altijd terugkeren. Ons wetsvoorstel wordt vandaag in overweging genomen in de Kamer”, stelt Peter Mertens, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

donderdag 19 mei 2022

PVDA dient wetsvoorstel in om van 8 mei officiële feestdag te maken

De linkse partij geeft hiermee gehoor aan de oproep van vakbonden, organisaties en personaliteiten uit het middenveld, de culturele en de academische wereld om van 8 mei opnieuw een feestdag te maken.

“Uit de overwinning op de nazi-barbarij ontstonden de stelsels van sociale zekerheid, ontstond de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, werd de dekolonisatiebeweging in het Zuiden versterkt en werd het racisme ontmaskerd als misdadige leer die leidt tot geweld en terreur. Vandaag neemt de Kamer ons wetsvoorstel in overweging. Dat is de start van het wetgevend proces. Wij hopen dat de andere democratische partijen zich aansluiten bij het voorstel zodat 8 mei in de toekomst terug de plaats krijgt die het verdient”, legt Peter Mertens uit.

In de jaren na de oorlog waren in België scholen en administraties op 8 mei gesloten. Maar 8 mei werd nooit opgenomen in de lijst van wettelijke feestdagen. Dat in schril contrast met bijvoorbeeld Nederland waar de overwinning op het fascisme uitgebreid herdacht wordt.

Omdat de mechanismen die toen tot het geweld en de barbaarse schendingen van de mensenrechten hebben geleid vandaag opnieuw in opmars zijn, stelt de PVDA voor om van 8 mei een wettelijke feestdag te maken, zodat er meer ruimte ontstaat om op die dag deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis in herinnering te brengen en er uit te leren voor de toekomst.

“Racisme en haat zijn vandaag opnieuw sterk in opgang. De Tweede Wereldoorlog toonde aan tot wat dat kan leiden. Wij zijn het verplicht aan de erfgenamen van alle slachtoffers van het fascisme en de holocaust om te waarschuwen tegen elke vorm van haat, racisme en xenofobie. Daarom leggen we dit wetsvoorstel neer”, besluit Peter Mertens.

Lees hier het wetsvoorstel