PVDA komt op voor cultuursector in beweging: Vivaldi, hervorm het kunstenaarsstatuut op basis van echt overleg

Sinds het ontwerp voor de hervorming van het kunstenaarsstatuut verscheen, uit de cultuursector zijn diepe bezorgdheid en mobiliseert hij zich voor een volslagen ander statuut. Verschillende beroepsfederaties en vakbonden roepen Vivaldi op om de hervorming te herzien, en dit keer op basis van écht overleg. De regering is koppig. Ze wil haar wetsontwerp binnenkort zomaar door het parlement jagen.

woensdag 6 juli 2022

PVDA komt op voor cultuursector in beweging: Vivaldi, hervorm het kunstenaarsstatuut op basis van echt overleg

Federaal volksvertegenwoordigster Nadia Moscufo verzet zich tegen zowel de methode als de voorgestelde maatregelen. Zij stelt een resolutie voor die Vivaldi oproept om de hervorming in overleg met de sector grondig te herzien: “Wij roepen alle progressieve partijen op om naar de cultuurwerkers te luisteren en de regering tot rede te brengen.”

Op 4 mei bereikte de federale regering overeenstemming over een ontwerphervorming van het statuut van de cultuurwerkers (dat ten onrechte "kunstenaarsstatuut" wordt genoemd). Sindsdien komt er geen einde aan de mobilisaties in de culturele sector, want het ontwerp voldoet aan noch de behoeften noch de verwachtingen van de cultuurwerkers.

“De hervorming is op verschillende vlakken problematisch. Ten eerste is er de nieuwe Kunstwerkcommissie, waarvan men vreest dat ze te subjectief zal beslissen en te weinig tijd zal hebben om de dossiers te onderzoeken. Als we alleen rekening houden met het aantal werknemers die momenteel het statuut hebben, zal de Commissie voor de behandeling van elk dossier over amper 3,5 minuten beschikken. Dit alles terwijl er geen echte beroepsprocedures zullen zijn.

Ten tweede zijn er nog veel onzekerheden over de reikwijdte van de hervorming. Wie zal er echt recht hebben op dat statuut? Uit de teksten blijkt dat veel werknemers zullen worden uitgesloten, of het nu gaat om kunstenaars of technici. Dit valt te verklaren door nieuwe toegangsvoorwaarden en strengere verlengingsvoorwaarden. Ten slotte, om alleen deze elementen te noemen, dreigen door verschillende maatregelen van de hervorming de cultuurwerknemers (nog) meer in precaire situaties te belanden en is er in niets voorzien om de kwaliteit van het kunstenaarsberoep te verbeteren.”

Acteurs, geluidstechnici, grafisch ontwerpers, grimeurs, tekenaars of machinisten, de meeste beroepsfederaties en de vakbonden... allemaal zeggen ze heel duidelijk: de hervorming moet herzien worden en dit moet gebeuren via daadwerkelijk overleg met de verschillende actoren in de sector, waaronder de vakbonden.

“Onlangs stelden wij de Commissie sociale zaken voor hoorzittingen met vertegenwoordigers van de sector te organiseren. De meerderheid heeft dat verworpen. Met ons huidige resolutievoorstel hopen we de druk op Vivaldi op te voeren. Wij gaan dit woensdag indienen en wij roepen nu al alle progressieve partijen - die zeggen dat zij de legitieme eisen van de sector steunen - op om voor ons voorstel te stemmen. Wij reiken hen trouwens de hand door voor te stellen om de tekst mee te ondertekenen”, besluit Nadia Moscufo.