PVDA maakt voorontwerp pandemiewet openbaar

Vandaag bespreekt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het voorontwerp van de zogenaamde “pandemiewet”. Ondanks haar verklaringen over openheid heeft de regering in dit stadium de tekst van het voorontwerp nog niet openbaar gemaakt. Daarom nam de PVDA het initiatief om de tekst beschikbaar te maken voor het publiek.

woensdag 3 maart 2021

PVDA maakt voorontwerp pandemiewet openbaar

Download hier de teksten

“De premier zei dat hij maximale openheid wilde en uitkeek naar een echt democratisch debat over de pandemiewet”, aldus PVDA-Kamerfractieleider Raoul Hedebouw. “Toch vond de regering het niet nodig om het voorontwerp, dat vanmiddag in de commissie wordt besproken, te verspreiden.”

“Voor de PVDA beperkt democratie zich niet tot het kringetje van politici. Democratie betekent meer dan om de vijf jaar stemmen en vervolgens alles laten beslissen door politici en lobbyisten van grote bedrijven”, aldus Hedebouw.

“Het voorontwerp van wet bekrachtigt de maatregelen die tot dusver genomen zijn. Nochtans bestaat daarover helemaal geen eensgezindheid en hebben de maatregelen zware gevolgen voor de rechten en vrijheden van de burgers”, stelt de PVDA-Kamerfractieleider.

“Zulke maatregelen vereisen een echt maatschappelijk debat. Dit debat mag niet alleen in het parlement worden gevoerd maar moet de hele werkende klasse, de helden van corona, betrekken. We moeten de mening vragen van het zorgpersoneel, de vuilnisophalers, de kassiers(ters), de fabrieksarbeid(st)ers, de vakbonden, mensenrechtenorganisaties, de organisaties van kleine zelfstandigen en van al diegenen die met gevaar voor hun gezondheid het land hebben doen draaien. Wij zullen samen beslissen en ons organiseren in de strijd tegen het coronavirus en tegen de uitholling van onze rechten en vrijheden.”

Het voorontwerp voorziet er onder meer in dat elk initiatief voor crisisbeheer volledig aan de regering wordt overgelaten. Zij krijgt de bevoegdheid om de epidemiologische noodtoestand af te kondigen, waarbij het parlement pas achteraf die beslissing mag bekrachtigen. En ook de beslissingen over concrete maatregelen liggen bij de regering, via ministeriële besluiten die ze gewoon aan de Kamervoorzitter meedeelt.

Voor Raoul Hedebouw is dit voorontwerp te belangrijk om het aan de politici over te laten.

De PVDA nodigt alle burgers die aan de debatten wensen deel te nemen uit om hun ideeën en eisen te mailen naar PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili via nabil.boukili@ptb.be.