PVDA niet te spreken over goedkeuring van extra belastingfactuur van 264 euro per gezin

De Kamercommissie Financiën stemde vandaag in met het wetsontwerp tot wijziging van de accijnsregeling voor niet-beroepsmatig verbruik van gas en elektriciteit. Vanaf 1 april zal elk gezin jaarlijks 264 euro extra aan accijnzen op de gas- en elektriciteitsrekening betalen. De PVDA stemde tegen en diende een amendement in om de accijnsverhoging te annuleren, maar de commissie Financiën verwierp dat.

dinsdag 7 maart 2023

PVDA niet te spreken over goedkeuring van extra belastingfactuur van 264 euro per gezin

“We hadden eindelijk verkregen dat de btw op gas en elektriciteit definitief verlaagd wordt van 21% naar 6%, maar deze hervorming van de accijnzen op energie zal ervoor zorgen dat elk gezin jaarlijks 264 euro extra aan accijnzen op het verbruik van elektriciteit en gas zal betalen. De regering neemt met de ene hand terug wat ze met de andere had gegeven”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Wekenlang leken de meerderheidspartijen het eens te zijn over een simpel principe: de energieprijzen moeten voldoende dalen vooraleer de accijnshervorming in werking treedt. “Maar dat is duidelijk niet het geval”, aldus Marco Van Hees.

Tot op heden blijven de energieprijzen zeer hoog. In 2019, voordat de energieprijzen begonnen te schommelen, kostte een megawattuur gemiddeld 48,55 euro voor elektriciteit en 15,43 euro voor gas. Vandaag, in maart 2023, zitten we nog steeds op 141 euro per MWh voor elektriciteit en 53 euro per MWh voor gas. Dat is drie keer zo veel.

“Deze hervorming treft de Belgische gezinnen”, stelt de PVDA-volksvertegenwoordiger. “Ten eerste blijven de energieprijzen in vergelijking met de periode vóór 2019 zeer hoog. Ten tweede betalen de Belgische gezinnen de duurste energie in Europa (270 euro meer dan in Duitsland, 350 euro meer dan in Nederland en 1.170 euro meer dan in Frankrijk!). Ten derde zullen gezinnen vanaf 1 april meer taksen betalen dan voor de energiecrisis. In 2019, met een btw van 21%, betaalde een gezin gemiddeld 313 euro belasting op zijn energierekening. Met deze hervorming, die in een btw van 6% voorziet maar met een verhoging van de accijnzen, zal een gemiddeld huishouden 400 euro belasting betalen op zijn energierekening.”

En waarin voorziet het wetsontwerp van de meerderheid mochten de prijzen opnieuw stijgen? “Een ‘beschermingsmechanisme’ dat lagere accijnzen mogelijk maakt, maar de drempels die moeten worden overschreden om het te activeren liggen vijf tot zes keer hoger dan de prijzen van 2019, d.w.z. 250 euro per MWh voor elektriciteit en 100 euro per MWh voor gas. Een volstrekt overbodige maatregel”, aldus Van Hees.

“Ons amendement, dat elke verhoging van de accijnzen op gas en elektriciteit wilde annuleren, werd vandaag in de Kamercommissie Financiën verworpen”, zegt de PVDA-volksvertegenwoordiger.

Maar de linkse partij geeft niet op en kondigt nieuwe initiatieven aan. “We zullen een nieuw voorstel voor een energiewet indienen om de verhoging van de accijnzen te blokkeren en de energierekening drastisch te verlagen. We hebben bovendien net een ambitieuze campagne gestart om tegen juni 100.000 handtekeningen te verzamelen voor de invoering van onze energiewet”, besluit Marco Van Hees.