PVDA: “NMBS-baas Dutordoir moet zich in het parlement verantwoorden voor afgeschafte treinen”

Op het moment dat de prijzen aan de pomp de pan uit swingen, wordt een recordaantal treinen afgeschaft wegens personeelstekort. Vorige maand werden er volgens spoorwegbeheerder Infrabel maar liefst 1.284 ritten afgeschaft. Voor de Coronacrisis werden er zelden meer dan 1000 ritten per maand geschrapt. Het oplopende aantal afgeschafte treinen is te wijten aan een acuut personeelstekort. Dit kan volgens de PVDA zo niet verder.

woensdag 4 mei 2022

PVDA: “NMBS-baas Dutordoir moet zich in het parlement verantwoorden voor afgeschafte treinen”

“Reizigers die een reis met de trein plannen, moeten op de NMBS kunnen rekenen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel. De PVDA wil dan ook NMBS-baas Dutordoir ter verantwoording roepen in het parlement.

De PVDA is niet verrast door het fors oplopende aantal afgeschafte treinen. De linkse partij heeft hier meermaals voor gewaarschuwd. “Decennialange besparingen bij de NMBS hebben geleid tot dit soort toestanden,” aldus Maria Vindevoghel. “Het spoorpersoneel is niet te vaak ziek, er zijn gewoon te weinig collega’s. Het personeel is op 20 jaar bijna gehalveerd, ceo’s en ministers dachten allemaal dat de treinen wel zouden blijven rijden, tot vandaag.”

Het treinverkeer verdubbelen zonder extra investeringen in infrastructuur en personeel – zoals minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) – voorstelde bij zijn aantreden – is totaal onrealistisch gebleken. Veel tijd om zijn beleid nog bij te sturen is er niet. “Investeringen in het spoor moet je op de lange termijn plannen, het ontbreekt de Ecolo-minister aan een lange termijnvisie”, weet Maria Vindevoghel. “Het spoorbudget zal in 2024 lager liggen dan in 2014. Geen wonder dat het spoor vierkant draait.”

Voor de PVDA is het duidelijk: “Willen we de trein terug op de sporen zetten, dan moeten we massaal investeren in mensen en middelen. Er moeten meteen mensen worden aangeworven, niet alleen ter vervanging van gepensioneerden maar ook om meer treinen te laten rijden. Met praatjes en beloftes alleen geraak je er niet.” Daarom wil de partij NMBS-baas Dutordoir en minister Gilkinet (Ecolo) in het parlement ondervragen over het acuut personeelstekort.