PVDA pleit voor bredere aanpak intrafamiliaal geweld

Het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer keurde vandaag, 9 maart, een resolutie goed omtrent de aanpak van intrafamiliaal geweld. PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel stemde voor deze resolutie, maar betreurt dat de meerderheid het probleem niet breder benadert. Dat is meer dan ooit nodig, gezien het aantal oproepen rond partnergeweld bij de hulplijnen vorig jaar met 85% steeg.

dinsdag 9 maart 2021

PVDA pleit voor bredere aanpak intrafamiliaal geweld

“De goedkeuring van de resolutie is een hele stap vooruit in de transversale aanpak van intrafamiliaal geweld”, zegt Maria Vindevoghel. “Maar ik ben wel teleurgesteld dat de resolutie in de aanpak van dit probleem geen prioriteit maakt van de versterking van de socio-economische positie van de vrouw. De resolutie geeft terecht aan dat vooral vrouwen getroffen worden door intrafamiliaal geweld. Maar het is spijtig dat de meerderheidspartijen hun genderbril afzetten zodra je het socio-economische bij de problematiek betrekt.”

Voor de PVDA is het belangrijk om de financiële onafhankelijkheid van vrouwen te versterken. Ze zijn vaak afhankelijk van hun partner, wat bijdraagt tot ongelijke machtsverhoudingen binnen het koppel en het risico op intrafamiliaal geweld versterkt. Bovendien maakt financiële afhankelijkheid het moeilijker voor slachtoffers om een gewelddadige situatie te ontvluchten. “Daarom vindt de PVDA het essentieel dat ook de socio-economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld wordt aangepakt”, aldus Vindevoghel.

Om dat te bereiken, diende de PVDA-volksvertegenwoordigster een amendement in op de resolutie. Daarmee breekt ze een lans voor enkele concrete maatregelen die de socio-economische positie van vrouwen structureel kunnen versterken. Zo pleit ze ervoor om het minimumloon te verhogen naar 14 euro bruto per uur en alle uitkering op te trekken tot boven de Europese armoedegrens. “Vrouwen hebben vaker een job die vergoed wordt aan het minimumloon en bevinden zich ook vaker in een positie waarin ze noodgedwongen moeten terugvallen op een (deeltijdse) uitkering. Ga maar eens met je kinderen weg bij je gewelddadige partner als je het minimumloon verdient. Als de regering intrafamiliaal geweld ernstig wil aanpakken, dan kan ze niet voorbijgaan aan de versterking van de financiële onafhankelijkheid van vrouwen”, zo stelt Vindevoghel.

Hoewel de regering de aanpak van intrafamiliaal geweld als een prioriteit beschouwt, stemden alle meerderheidspartijen tegen het amendement van de PVDA. “Een gemiste kans”, vindt Vindevoghel. “Eerst liet de meerderheid de resolutie oneindig lang aanslepen en vervolgens laat ze het na om de socio-economische positie van de vrouw in het verhaal mee te nemen.”

Vindevoghel is alvast niet van plan om bij te pakken te blijven zitten. Ze voelt zich gesteund door de strijdbaarheid van de vele vrouwen en mannen die op 8 maart actie voerden voor een betere aanpak van geweld tegen vrouwen. Voor haar is de goedgekeurde resolutie een eerste van vele noodzakelijke stappen in de richting van een bredere aanpak van intrafamiliaal geweld.