PVDA roept dringend op tot maatregelen tegen energiearmoede

De Commissie Energie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal morgen een voorstel van resolutie van de PVDA bespreken om de stijging van de energiearmoede aan te pakken. Het aantal huishoudens die het moeilijk hebben hun gas- en elektriciteitsfacturen te betalen blijft stijgen.

dinsdag 3 december 2019

PVDA roept dringend op tot maatregelen tegen energiearmoede

Dit voorstel van resolutie vraagt:

- het stopzetten van de bevriezing van de indexering van het Fonds Gas en Elektriciteit;

- de herziening van het indexeringsmechanisme;

- een verhoging van de jaarlijkse bedragen voor de financiering van het Fonds.

Het Fonds Gas en Elektriciteit bestaat om huishoudens in energiearmoede te helpen. In 2017 kregen meer dan 120.000 mensen steun van het fonds. Dit fonds bestaat uit twee delen: een eerste zogenaamd "artikel 4" deel voor de financiering van ambtenaren bij de OCMW's die gezinnen in energiearmoede helpen; en een tweede zogenaamd "artikel 6" deel voor de betaling van de facturen zelf. Sinds 2012 is het fonds niet meer geïndexeerd en hierdoor liep het Fonds in totaal 21 miljoen euro mis.

"Volgens een studie van het Platform voor de strijd tegen Energiearmoede is er een tekort van meer dan 30 miljoen euro voor de OCMW's om te kunnen voldoen aan de steeds toenemende vraag van huishoudens in energiearmoede", zegt Thierry Warmoes. "Maar een indexering zou niet voldoende zijn om in de behoeften te voorzien", waarschuwt hij. "Het indexeringsmechanisme moet ook herzien worden om aan de behoeften te kunnen voldoen. Het is tegenwoordig gebaseerd op de consumptieprijsindex (CPI) en dit is niet genoeg" De prijsindex steeg immers met slechts 37% terwijl de gasfactuur met 56% en de elektriciteitsfactuur met 108% zijn toegenomen. Daarom pleit een studie van het Platform voor de strijd tegen Energiearmoede (dat door de Koning Boudewijnstichting gecoördineerd wordt) ook voor een differentiatie van de indexering tussen de artikel 4 en artikel 6 delen.