PVDA roept minister Beke ter verantwoording over contactonderzoek

De Pano-reportage van woensdagavond brengt enkele ernstige vragen naar boven omtrent de organisatie van het Vlaams contactonderzoek. Lise Vandecasteele (PVDA), huisarts en Vlaams volksvertegenwoordiger: “Negen maanden na de opstart van het contactonderzoek slaagt men er nog steeds niet in om het web aan besmettingen in kaart te brengen.” 

donderdag 11 februari 2021

PVDA roept minister Beke ter verantwoording over contactonderzoek

De PVDA zal minister van Welzijn Wouter Beke naar aanleiding van de Pano-reportage over het contactonderzoek interpelleren in het Vlaams Parlement. Lise Vandecasteele eist volledige transparantie over de aanbesteding en een diepgaande controle over de huidige kwaliteit van het contactonderzoek.

“De experten ter zake stelden zich in de Pano-reportage zeer kritisch op tegenover het Vlaams contactonderzoek. Hun aanbevelingen werden van in het begin in de wind geslagen. Wij zullen de minister hierover aan de tand voelen, zeker nu blijkt dat de kwaliteit van het contactonderzoek nog altijd te wensen over laat”, reageert Vandecasteele. 

“De problemen die Pano naar voor brengt zijn divers en ernstig. Contactonderzoekers spreken van een gebrekkige opleiding en een bureaucratische manier van werken. Experten wijzen op het gebrek aan data die verzameld worden en het ontbreken van een link tussen de besmette persoon en zijn of haar contacten”, gaat Vandecasteele verder. “Minister Beke zegt wel dat de problemen ondertussen zijn opgelost, maar hij kijkt daarbij enkel naar hoeveel personen er bereikt worden, niet naar de kwaliteit van het contactonderzoek. Het wordt tijd dat hij luistert naar wat de experten ter zake te vertellen hebben.”

De pandemie is nog niet voorbij, contactonderzoek zal nog lang nodig zijn. We moeten daarom snel werk maken van uitgebreid lokaal, kwaliteitsvol contactonderzoek, in plaats van het logge centrale systeem dat nu is opgezet

In de reportage kwamen ook voorbeelden aan bod van lokale initiatieven die tonen dat het contactonderzoek ook op een andere manier georganiseerd kan worden. Een van de initiatieven die aan bod kwam is Geneeskunde voor het Volk, waar Lise Vandecasteele zelf actief is als huisarts: “We ervaren in de praktijk dat lokale contactopsporing, ingebed in de eerste lijn, goed werkt. We krijgen het vertrouwen van patiënten en kunnen besmettingen beter aan elkaar linken om clusters en bronnen aan het licht te brengen.”

De PVDA pleit er dan ook voor om het systeem van lokale contactopsporing veel verder uit te bouwen. “De pandemie is nog niet voorbij, contactonderzoek zal nog lang nodig zijn”, zegt Vandecasteele. “We moeten daarom snel werk maken van uitgebreid lokaal, kwaliteitsvol contactonderzoek, in plaats van het logge centrale systeem dat nu is opgezet. Met preventiewerkers die niet alleen een lijstje aflopen met vooropgestelde vragen, maar die ook mensen begeleiden, hun vragen beantwoorden en ondersteuning bieden tijdens een quarantaine.”