PVDA roept minister Dermagne op om Koninklijk Besluit over loonstop niet te ondertekenen

De loonnorm voor de komende twee jaar bedraagt 0,0%. Dat dreigt te gebeuren als de regering de cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven volgt. Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA, kant zich fel tegen deze mogelijke loonstop, zeker nu de Nationale Bank twee dagen geleden nog de historisch hoge winstmarges van sommige grote bedrijven bekend maakte. “Wij vragen minister Dermagne het Koninklijk Besluit dat de lonen blokkeert op 0,0%, niet te ondertekenen en de wet van 1996 te herzien.”

woensdag 26 oktober 2022

PVDA roept minister Dermagne op om Koninklijk Besluit over loonstop niet te ondertekenen

Om de twee jaar stelt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een maximummarge vast op basis van de evolutie van de lonen in België en in onze belangrijkste buurlanden. Die marge dient als loonplafond voor de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Voor de periode 2023-2024 bedraagt de beschikbare marge 0,0%. Dat betekent dat er geen loonsverhoging mogelijk is.

“Aan de ene kant zijn er de werkende mensen die de voorbije maanden actievoerden omdat ze financieel moeilijk rondkomen en moeite hebben om de rekeningen te betalen. Diezelfde werkende mensen die op 9 november zullen staken. Anderzijds leert de Nationale Bank ons dat grote bedrijven recordwinsten boeken. Diezelfde bedrijven die zullen profiteren van een verlaging van de socialezekerheidsbijdragen met een miljard euro. En wat krijgen wij te horen? Dat onze lonen de komende jaren worden geblokkeerd. Dat is onbegrijpelijk”, zegt Raoul Hedebouw.

“Minister Dermagne tweette onlangs, naar aanleiding van de cijfers van de Nationale Bank, dat je moeilijk kunt zeggen dat er geen ruimte zou zijn voor een loonsverhoging met ‘zulke historische winsten’. Dat klopt. Daarom vragen wij hem vandaag om brutoloonsverhogingen toe te staan en het Koninklijk Besluit dat de lonen blokkeert op 0,0%, niet te ondertekenen. Wij vragen hem ook om de wet van 1996 te herzien zodat de vakbonden waar mogelijk kunnen onderhandelen over echte loonsverhogingen”, aldus Raoul Hedebouw.

De PVDA zal minister Dermagne hierover ondervragen in de Kamer.