We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

PVDA tegen de onderdrukking van Oeigoeren in Xinjiang

We delen de bezorgdheid over de situatie van de Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang. De PVDA stemde voor een internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen1 en we hebben steeds veroordeeld dat de Chinese regering in naam van de strijd tegen het terrorisme een hele bevolkingsgroep op een zeer repressieve manier viseert en de mensenrechten schendt.

maandag 29 april 2024

We hebben dit ook duidelijk gemaakt toen een resolutie over dit onderwerp werd voorgelegd aan het federaal parlement. Uiteindelijk hebben we ons bij de stemming over deze resolutie onthouden, omdat de tekst ook opriep tot sancties tegen China vanwege het risico op genocide op de Oeigoeren.

Noch Amnesty International, noch het rapport van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, die de situatie in Xinjiang onderzocht, gebruiken echter de term genocide om de situatie van de Oeigoeren te beschrijven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de oorlog in Gaza, waar het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties in Den Haag letterlijk verklaarde dat er een “reëel risico op genocide” bestaat. 

De principes van het internationaal recht moeten worden gerespecteerd: de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof bepalen wat (een risico op) genocide is en wat niet. Het is niet aan ons land om dit zelfstandig te bepalen.

De regeringen die sancties tegen China eisen, doen niet hetzelfde in het geval van Israël. In deze context kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat de beschuldiging van genocide vooral een middel is om sancties tegen China te rechtvaardigen als onderdeel van de geopolitieke rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China.

Wij volgen deze blokmentaliteit en deze instrumentalisering door Washington niet.

Europa zou beter een onafhankelijke weg volgen en op gelijke voet samenwerken met Amerika, Azië en het mondiale Zuiden.

1 13 juni 2022, Vlaams Parlement